mask

Sản lượng khai thác hải sản ở Quỳnh Lưu tăng trên 9%

(Baonghean.vn) - 9 tháng đầu năm, sản lượng khai thác, nuôi trồng hải sản ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) đạt gần 52.900 tấn, bằng 86,87% KH, tăng 9,15% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác đạt gần 45.600 tấn, bằng 89,26% kế hoạch, tăng 5,87% so với cùng kỳ.

 » Đồng hành với mỗi chuyến vươn khơi
 

Đánh bắt hải sản
Đánh bắt hải sản ở Quỳnh Lưu 9 tháng năm 2016 tăng trưởng 9,15% so với cùng kỳ.

Sản lượng nuôi đạt gần 7.300 tấn, bằng 74,44% kế hoạch, tăng 29,61% so với cùng kỳ. Diện tích nuôi trồng đạt trên 2.530 ha. Các cơ sở đã sản xuất và xuất bán được trên 655 triệu con tôm giống đạt 97,76% KH, sản xuất 6 triệu con cua giống đạt 40%KH; thả nuôi 761 ha tôm thâm canh bằng 118% kế hoạch.

Huyện tổ chức 4 đợt kiểm tra hoạt động, kinh doanh giống, thức ăn, thuốc thú y thủy sản; lập biên bản xử phạt 8,6 triệu đồng và buộc thu hồi 2 dòng sản phẩm không có tên trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam; thực hiện tốt công tác kiểm dịch đối với tôm giống sản xuất, lưu thông trên địa bàn. Cùng đó, huyện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y, sản xuất giống cho 10 cơ sở sản xuất giống thủy sản; phối hợp với chi cục thủy sản, trung tâm khuyến nông thực hiện mô hình lắp máy dò ngang, ra đa, ICOM, xây dựng hầm bảo quản bằng vật liệt PU trên tàu khai thác hải sản.

Bích Thuận

Đài Quỳnh Lưu

Tin mới