Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân

(Baonghean) - Sau hơn 5 tháng tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho bầu cử đã hoàn tất theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Xuân Đại  - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh về việc sẵn sàng cho ngày hội lớn này.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xóm Đai Hải xã Quynh Long.

P.V: Xin đồng chí cho biết tiến độ chuẩn bị công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn tỉnh ta đến thời điểm này?

Đồng chí Lê Xuân Đại: Sau hơn 5 tháng tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho bầu cử đã hoàn tất theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Các tổ chức phụ trách bầu cử được thành lập ở các cấp, từ Ủy ban bầu cử tỉnh, đến 21 Ủy ban bầu cử cấp huyện và 480 Ủy ban bầu cử cấp xã.
 
Nội dung trọng tâm là công tác nhân sự được tiến hành công khai, dân chủ, bình đẳng thông qua 5 bước, 3 vòng hiệp thương để xác định cơ cấu, thành phần và lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử làm đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã đáp ứng về tiêu chuẩn, cơ cấu, tính đại diện.
 
Phát huy dân chủ, đảm bảo quyền được tự ứng cử của người dân. Và ở cả 4 cấp, Nghệ An đều có người tự ứng cử, trong đó có 5 người ứng cử làm đại biểu Quốc hội khóa XIV; 1 người ứng cử làm đại biểu HĐND; 4 người ứng cử làm đại biểu HĐND cấp huyện và 64 người tự ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Tất cả những người ứng cử đều được các cơ quan chức năng hỗ trợ, hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục ứng cử theo quy định; đưa vào danh sách hiệp thương lần thứ hai, thứ ba để xem xét, lựa chọn. 
 
Việc xác định các đơn vị bầu cử ở các địa phương, số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND bầu ở mỗi đơn vị bầu cử và hình thành các ban, các tổ bầu cử ở các địa phương, niêm yết danh sách cử tri, công bố danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được thực hiện theo đúng quy định.
 
Cụ thể, toàn tỉnh có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 26 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 223 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 3.688 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và thành lập 3.933 tổ bầu cử. Và tổng số ứng cử viên đại biểu Quốc hội được lập danh sách chính thức qua vòng hiệp thương thứ ba là 23 vị; ứng cử viên HĐND tỉnh là 153 vị; ứng cử viên đại biểu HĐND huyện là 1.319; ứng cử viên HĐND xã là 21. 329 vị. 
 
Các cấp, các ngành và các địa phương đã tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc với cử tri tại đơn vị bầu cử của mình để vận động bầu cử, đảm bảo tất cả các ứng cử viên đều được gặp gỡ, tiếp xúc cử tri. Triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa cũng như yêu cầu của đợt bầu cử lần này và trách nhiệm của công dân đối với việc tham gia cho công tác bầu cử.
 
Các ngành, đoàn thể và các địa phương tích cực phối hợp đảm bảo trật tự an toàn cho trước và trong ngày bầu cử. Quan tâm tiếp nhận, xử lý những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân liên quan đến công tác bầu cử, các ứng cử viên. Công tác chuẩn bị các cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử, gồm kinh phí, các tài liệu bầu cử, dấu bầu cử, hòm phiếu, phiếu bầu... được đảm bảo; chú trọng tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử.
 
Các ủy ban bầu cử các cấp đã thành lập các đoàn, tổ kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ở các địa phương để đánh giá tiến độ và chất lượng công tác bầu cử trong các giai đoạn. Thông qua kiểm tra kịp thời phát hiện, bổ cứu những hạn chế, thiếu sót ở cơ sở.
 
Như vậy, những công việc lớn, trọng tâm cho công tác bầu cử đã được cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện xong. Hôm nay, song song với việc chỉ đạo bầu cử ở 146 điểm bầu cử sớm tại 4 huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Con Cuông, các cấp, các ngành, các địa phương đang tích cực rà soát lại việc chuẩn bị và tất cả đã sẵn sàng cho ngày bầu cử  22/5.
 
P.V: Đề nghị đồng chí cho biết, quá trình triển khai chuẩn bị bầu cử, Nghệ An gặp những khó khăn gì?
 
Đồng chí Lê Xuân Đại: Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn, dân số đông, địa bàn phức tạp, đặc biệt là vùng biên giới, vùng miền núi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số..., điều kiện dân trí, kinh tế - xã hội còn thấp, nên công tác triển khai chuẩn bị bầu cử như công tác tuyên truyền, an ninh trật tự, giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn.
 
Có nhiều khu vực bỏ phiếu đến trụ sở làm việc của các ban bầu cử phải đi bộ mất 1 đến 2 ngày. Chính vì vậy, Hội đồng bầu cử quốc gia quyết định cho bầu cử sớm hơn 2 ngày so với ngày bầu cử đã được ấn định tại 146 điểm ở 34 xã, thuộc 4 huyện miền núi: Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong và Con Cuông.  
 
Bên cạnh đó, Nghệ An là tỉnh chưa cân đối được ngân sách, kinh phí Trung ương cấp còn chưa đáp ứng được nhu cầu nên việc chuẩn bị các điều kiện vật chất, phương tiện phục vụ bầu cử còn thiếu thốn. Để công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu, ngoài nguồn được Trung ương cấp là 51,8/195 tỷ đồng dự toán; ở các cấp đều trích nguồn ngân sách để đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác bầu cử.
 
Riêng cấp tỉnh đã cấp 61,550 tỷ đồng. Mặt khác, việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghệ An có 183 phó chủ tịch xã thừa so với quy định. Hiện tại, việc bố trí, sắp xếp gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tâm lý của cán bộ, công chức.
 
P.V: Theo đồng chí, yêu cầu đặt ra đối với cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân ở thời điểm này là gì? 
 
Đồng chí Lê Xuân Đại: Có thể nói mọi việc chuẩn bị cho công tác bầu cử được tập trung thời gian qua đều được quyết định cho ngày bầu cử 20/5 (khu vực bầu cử sớm) và 22/5 này. Bởi vậy, hiện tại, Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt chú trọng tuyên truyền quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri để bầu ra những người thực sự xứng đáng; động viên cử tri tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Quan tâm rà soát việc trang trí và bố trí khu vực bỏ phiếu đảm bảo khoa học, nghiêm túc, thuận lợi cho cử tri. 
Cử tri xóm 22, xã Nghi Phú theo dõi danh sách cửa tri. Ảnh: Mai Hoa
 
Cùng với đó chú trọng công tác kiểm tra trong ngày diễn ra bầu cử; tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử, nhất là khâu kiểm phiếu và xử lý các vấn đề phát sinh trong ngày bầu cử, quyết định thành công cuộc bầu cử.
 
Các ngành, các địa phương quan tâm đảm bảo an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử. Chủ động dự báo tình hình và sẵn sàng ứng phó các tình huống, kể cả về thời tiết, đảm bảo ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, an toàn, dân chủ, đúng luật. Bố trí cán bộ, chuyên viên trực thường xuyên nhằm nắm bắt và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời trong quá trình diễn ra bầu cử.... 
 
P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Mai Hoa (Thực hiện)

TIN LIÊN QUAN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới