mask

Sáng kiến phát triển thị trường vốn ASEAN

(Baonghean.vn) - Với mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc triển khai các sáng kiến ASEAN về hội nhập thị trường vốn sau khi hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), ngày 18/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo Các sáng kiến phát triển thị trường vốn ASEAN hướng tới thúc đẩy hội nhập AEC.

Ghi nhận tại Hội thảo cho thấy, với sự tham dự của các diễn giả là chuyên gia cao cấp của cơ quan quản lý thị trường vốn các nước ASEAN, các diễn giả đã trao đổi về một số sáng kiến nổi bật trong khuôn khổ hoạt động của nhóm diễn đàn thị trường vốn (ACMF) và việc triển khai các sáng kiến này trong thực tiễn. Các sáng kiến ACMF được trình bày tại Hội thảo bao gồm: kế hoạch hành động ACMF hướng tới hội nhập thị trường vốn khu vực 2020; (kt nối giao dịch ASEAN Trading Link, và bộ Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN - ASEAN CG Scorecard.

Hội nhập thị trường vốn ASEAN là một chủ đề mang tính thời sự và thiết thực. Phiên buổi sáng dành cho các cơ quan quản lý thị trường của Việt Nam và nhóm nước có thị trường vốn đang phát triển gồm Brunei, Lào, Campuchia và Myanmar; phiên buổi chiều chú trọng vào nội dung các sáng kiến từ góc độ thành viên thị trường, Hội thảo là cơ hội tốt để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cho cơ quan quản lý thị trường vốn, đồng thời hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của thành viên thị trường đối với tiến trình hội nhập của ASEAN.

Bà Nguyễn Thị Liên Hoa, Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết: “Trong suốt 20 năm qua đã có trên 1.000 công ty niêm yết trên thị trường vốn. UBCKNN đã nỗ lực đặt nền móng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam hội nhập với quốc tế. Thực tiễn tham gia hợp tác đã cho thấy những cơ hội lợi ích và thách thức trong đó có cả thị trường vốn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam”.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Theo số liệu từ UBCKNN, từ tháng 9-2012 đến 8-2016, khối lượng giao dịch qua kết nối ASEAN Trading Link đã đạt hơn 1 tỷ đơn vị. Tuy nhiên, các thị trường vốn ASEAN riêng lẻ là các thị trường quy mô nhỏ, phạm vi sản phẩm và dịch vụ hạn chế, tương đối thiếu thanh khoản, chi phí giao dịch cao và chênh lệch lớn giữa lợi suất đầu tư cổ phiếu so với lãi suất phi rủi ro, do khối lượng giao dịch bị phân lẻ. Do đó, các thị trường ASEAN cần hợp tác sánh ngang với các thị trường phát triển để thu hút nhà đầu tư và các tổ chức phát hành ASEAN xem xét lựa chọn các thị trường ASEAN.

Theo bà Nguyễn Thị Liên Hoa, hiện thị trường vốn các nước ASEAN quy mô còn khá nhỏ, tính thanh khoản còn thấp. Vì thế, việc áp dụng sáng kiến giữa các quốc gia như Campuchia, Lào, Malaysia, Việt Nam sẽ góp phần thu hút nhà đầu tư, đưa thị trường vốn phát triển mang tính hợp nhất cao. Để làm được điều này, bà Hoa cho rằng, ngoài sự tham gia hợp tác tích cực của các tổ chức tài chính thu hẹp khoảng cách phát triển, các nước có sự phát triển thị trường vốn thấp hơn cần nỗ lực hơn nữa.

Đồng tình với quan điểm này, ông Eric Sidwick, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam cho rằng, các quốc gia đã thể hiện những nỗ lực mạnh mẽ hướng tới phát triển thị trường vốn của khu vực. Với việc hình thành AEC vào 2015, các quốc gia đều mong muốn hội nhập mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn có độ vênh trong sự phát triển giữa các quốc gia, trong đó Singapore và Thái Lan phát triển mạnh hơn. Do vậy, những quốc gia khác phải nỗ lực hơn nữa để vượt qua những khó khăn, thách thức này, cần phải thấy được tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác và đầu tư xuyên biên giới trong khu vực.

UBCKNN và ADB kỳ vọng, hội thảo là cơ hội để các nước học hỏi, thúc đẩy lẫn nhau. Đồng thời, ADB cam kết sẽ tiếp tục thực hiện tiến trình này vì khu vực hài hòa hơn, thống nhất hơn với sự luân chuyển tự do của vốn và nhân lực. Điều đó giúp giảm thiểu các chi phí giao dịch, tránh tính phi đối xứng trong thông tin, tạo môi trường đầu tư phù hợp; qua đó, thấy được những ý tưởng về phát triển thị trường vốn ASEAN với đầy đủ tính cấp thiết trong giai đoạn khó khăn hiện nay./.

Sông Hồng

Tin mới