Sáp nhập Trường THCS Hoa Thành là đúng chủ trương và quy định

(Baonghean.vn) Đầu tháng 9, Báo Nghệ An đã nhận được ý kiến phản ánh của một đại diện cựu giáo chức huyện Yên Thành về việc không đồng tình với chủ trương sáp nhập Trường THCS xã Hoa Thành, một trường có bề dày thành tích và lịch sử lâu đời.


Cùng với việc đăng tải ý kiến trên báo, Báo Nghệ An đã chuyển nội dung đến Chủ tịch UBND huyện, phòng Giáo dục huyện Yên Thành để xem xét, giải quyết. Ngày 24/10, Báo Nghệ An nhận được văn bản số 396/PGD của phòng Giáo dục và đào tạo huyện Yên Thành trả lời về việc này như sau:


Căn cứ các nghị quyết, quyết định của HĐND và UBND tỉnh về quy hoạch mạng lưới trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 và Công văn số 2091/SGD của Sở Giáo dục đào tạo Nghệ An về quy hoạch mạng lưới trường lớp và xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, trong đó quy định: cấp THCS mỗi xã tối đa 1 trường, những trường có quy mô dưới 16 lớp đối với vùng đô thị, đồng bằng và dưới 10 lớp đối với miền núi phải sáp nhập thành trường theo cụm xã.


Thực hiện chủ trương trên, UBND huyện Yên Thành đã xây dựng Đề án Quy hoạch mạng lưới trường lớp từ năm 2009 đến năm 2015 cấp Trung học cơ sở có 26 trường. Quá trình thực hiện, từ 39 trường năm 2009 đến nay giảm xuống còn 35 trường (nhập 10 trường thành 5 trường). Để đến năm 2015, Yên Thành còn 26 trường THCS, theo lộ trình còn phải sát nhập THCS Phú Thành với THCS Hồng Thành, THCS Hợp Thành với THCS Nhân Thành, THCS Hậu Thành với THCS Hùng Thành, THCS Thịnh Thành với THCS Tây Thành, THCS Phan Đăng Lưu với THCS Hoa Thành và THCS Văn Thành, THCS Vĩnh Thành với THCS Viên Thành.


Riêng về Trường THCS Hoa Thành, năm học 2011-2012 có 7 lớp với 197 học sinh, dự báo những năm tiếp theo số lớp không tăng. Như vậy, Trường THCS Hoa Thành sáp nhập là đúng với chủ trương và quy định, phù hợp thực tế địa phương. Phòng Giáo dục & đào tạo cùng với các ban ngành liên quan và Trường THCS Hoa Thành sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động làm tốt công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp, để nâng cao chất lượng giáo dục và phát huy tốt hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

Tuy nhiên, quá trình triển khai do cơ sở vật chất cho cụm trường chưa đảm bảo nên Trường THCS Hoa Thành cũng như một số trường THCS khác chưa sáp nhập, hiện đang hoạt động giảng dạy, học tập bình thường.

Phòng Bạn đọc

Tin mới