mask

Sáp nhập trường Tiểu học và THCS ở vùng biên để tinh gọn bộ máy quản lý

(Baonghean.vn) - Huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) quyết định sáp nhập trường Tiểu học và THCS tại xã biên giới Nậm Càn để tinh gọn bộ máy quản lý.
Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn trao quyết định sáp nhập trường tại xã Nậm Càn.
Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn trao quyết định sáp nhập trường tại xã Nậm Càn.

Sáng 1/10, UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) công bố và trao quyết định sáp nhập trường Tiểu học và PTDTBT THCS Nậm Càn. Trường mới mang tên PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Càn.

Sau khi sáp nhập, trường PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Càn có 497 học sinh với 57 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 7 điểm trường ở các bản lẻ.

Học sinh trường Tiểu học và THCS xã Nậm Càn ngày khai giảng.
Học sinh trường Tiểu học và THCS xã Nậm Càn ngày khai giảng.

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện đã có 5 xã nhập 2 bậc học Tiểu học và THCS. Đây là một động thái tích cực nhằm tinh gọn bộ máy quản lý trong giai đoạn hiện nay. 

Tin mới