mask

'Say mê với công tác, truyền cảm hứng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân'

(Baonghean.vn) - Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh như vậy trong Hội nghị triển khai công tác tuyên giáo năm 2022. Đồng chí yêu cầu "mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo phải không ngừng nỗ lực rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận, khả năng tư duy, phương pháp giải quyết các vấn đề tư tưởng.

Sáng 23/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và các lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí…

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Trung ương
Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Trung ương.
 HOÀN THÀNH KHỐI CÔNG VIỆC LỚN

Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cho biết: Toàn ngành Tuyên giáo đã chủ động, sớm tham mưu cấp ủy tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến. Qua đó, Nghị quyết được truyền đạt đến cán bộ, đảng viên sớm, nhanh nhất.

a
Tại điểm cầu Nghệ An các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Trong ảnh: Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Toàn ngành đã tham mưu cấp ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Cùng với đó, toàn ngành chủ động, tích cực tham gia, góp phần quan trọng vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, ngành Tuyên giáo đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức thành công Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

a
Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Toàn ngành đã thể hiện rõ vai trò là một trong những mũi nhọn quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, chủ động tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận, đồng lòng trong xã hội với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đạt được nhiều kết quả nổi bật, được hệ thống chính trị và dư luận đánh giá cao, song công tác tuyên giáo trong năm 2021 vẫn còn một số hạn chế như: Chất lượng, hiệu quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa cao; hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhất là cấp cơ sở chưa đa dạng về hình thức, phương pháp thiếu sinh động, còn mang tính một chiều.

Việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh ở cơ sở có lúc, có nơi chưa kịp thời…

Các
Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Tập trung tuyên truyền Nghị quyết XIII của Đảng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao kết quả toàn ngành Tuyên giáo đạt được trong năm 2021.

Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Toàn ngành Tuyên giáo cần tập trung tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Đảng gắn với tăng cường kiểm tra đôn đốc, kịp thời phát hiện những địa phương, đơn vị làm tốt, hiệu quả, uốn nắn những nơi làm chưa tốt.

Đồng chí cũng lưu ý rằng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng không chỉ định hướng cho một nhiệm kỳ mà cho nhiều năm tiếp theo. Vì thế, toàn ngành Tuyên giáo cần kiên trì bền bỉ, thường xuyên, liên tục tuyên truyền hướng dẫn, động  viên khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hiểu rõ phấn đấu đạt bằng được mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ngành Tuyên giáo cần tập trung triển khai thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công nêu trong Kế hoạch 03 của Bộ Chính trị. 

Ngành tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo việc thực hiện hiệu quả Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, nhất là thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế góp phần xây dựng cơ sở khoa học vững chắc cho việc thực thi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tiếp tục đổi mới phương thức công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, khắc phục tình trạng lười và ngại học lý luận chính trị.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối văn hóa nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nội dung Hội nghị Văn hóa toàn quốc vừa qua, nhất là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về công tác văn hóa, ngành Tuyên giáo tập trung nghiên cứu, tham mưu cho các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa. 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, cần tăng cường chỉ đạo, định hướng, kịp thời chấn chỉnh hoạt động báo chí - xuất bản với phương châm “chủ động thông tin tích cực”; phát huy vai trò của báo chí-xuất bản trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng, chính trị, nhân cách, giá trị sống cao đẹp; giới thiệu gương người tốt, việc tốt trong xã hội; là lực lượng sắc bén trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.

Chủ động nắm tình hình tích cực nghiên cứu, nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, môi trường, y tế và an sinh xã hội. Thường xuyên đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu "mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo phải không ngừng nỗ lực rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận, khả năng tư duy, phương pháp giải quyết các vấn đề tư tưởng.

Đồng chí nhấn mạnh "phải say mê với công tác của mình, chỉ khi nào chúng ta say mê mới truyền được đến người khác cảm hứng, truyền đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cảm hứng của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Đồng thời, nâng cao khả năng thuyết phục với trí tuệ, hiểu biết, phương pháp tốt. Như thế chúng ta mới nâng cao được tính chiến đấu, tính khoa học, tính thuyết phục một cách hiệu quả". 

Tin mới