Sẽ dừng hoạt động đối với cơ sở chưa hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường

(Baonghean.vn) - Trên địa bàn tỉnh hiện có 65% dự án chưa được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo quy định.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng tiếp thu các nội dung được HĐND tỉnh chỉ ra. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Thông tin này được nêu ra tại cuộc họp UBND tỉnh chiều 11/4 để đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND, ngày 9/2/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 9/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025.
Hoàn thành một số chỉ tiêu đề ra

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Nghị quyết số 08/NQ-TU và Kế hoạch số 99/KH-UBND đã được các Sở, ngành cấp tỉnh và cấp ủy, chính quyền cấp huyện triển khai thực hiện trên cơ sở bám sát 18 chỉ tiêu môi trường được đề ra.

Đến nay, thông qua tổng hợp kết quả từ các Sở, ngành và các địa phương, toàn tỉnh hiện có 3/18 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra. Bao gồm tỷ lệ khu đô thị loại IV trở lên có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu; tỷ lệ KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn; tỷ lệ nước thải y tế tuyến huyện, tỉnh được xử lý đạt quy chuẩn môi trường.

Có 5 chỉ tiêu gần đạt mục tiêu, gồm tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ dân số đô thị loại V được dùng nước sạch; tỷ lệ dân số đô thị loại IV trở lên được sử dụng nước sạch; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị; tỷ lệ diện tích cây xanh công cộng trong các đô thị, khu dân cư.

Điều đáng nói là các sở, ngành và các huyện trong quá trình xây dựng, lập quy hoạch, kế hoạch và đề án, dự án đã quan tâm chú trọng ưu tiên yếu tố BVMT; tạo cơ sở phát triển bền vững trong tương lai...

Hồ xử lý nước thải của Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thái Dương. Ảnh tư liệu
Hồ xử lý nước thải của Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thái Dương. Ảnh tư liệu

Sẽ dừng hoạt động đối với cơ sở chưa đảm bảo

Bên cạnh những chuyển biến, việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 08-NQ/TU và Kế hoạch số 99/KH-UBND cho giai đoạn 2017 - 2020 còn hạn chế. Nổi lên là mới chỉ có 35% dự án được xác nhận hoàn thành công trình BVMT so với mục tiêu 100% vào năm 2020.

Việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp so với trước khi có Nghị quyết số 08-NQ/TU và Kế hoạch số 99/KH-UBND chưa có sự thay đổi; mới chỉ 40% CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn so với mục tiêu 100% đến năm 2020.

Tỷ lệ điểm ô nhiễm tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật được điều tra, khoanh vùng, lập dự án xử lý mới chỉ đạt 27% so với mục tiêu 100% đến năm 2020.

Công tác thu gom, xử lý chất thải rắn khu vực đô thị và nông thôn đạt khá cao, tuy nhiên vấn đề đáng quan tâm là việc xử lý đảm bảo môi trường thì đạt thấp. Tương tự, việc xử lý bao bì thuốc BVTV đạt quy chuẩn còn thấp. Một số điểm “đen” ô nhiễm môi trường chưa vào cuộc xử lý kịp thời, dứt điểm…

Từ những tồn tại, hạn chế nêu trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng yêu cầu các sở, ngành và các địa phương cần bám các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 08-NQ/TU và Kế hoạch số 99/KH-UBND đề ra cho 2 giai đoạn, trước mắt là tập trung phấn đấu đạt các chỉ tiêu ở giai đoạn đầu vào năm 2020.

Cần quan tâm BVMT trong khai thác khoáng sản. Ảnh: Mai Hoa
Cần quan tâm BVMT trong khai thác khoáng sản. Ảnh: Mai Hoa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt các sở, ngành, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực, địa bàn mình quản lý đảm bảo các chất thải ra môi trường phải đạt quy chuẩn, nếu chưa đạt thì yêu cầu dừng hoạt động để tập trung đầu tư xây dựng các công trình BVMT; gắn với đó là yêu cầu các doanh nghiệp có nguồn xả thải lớn lắp đặt hệ thống quan trắc tự động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung liên quan đến việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt; xử lý các điểm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và kịp thời xử lý các điểm “đen” ô nhiễm môi trường phát sinh trên địa bàn tỉnh.

Tin mới