Sẽ sáp nhập 1 trường đại học và 2 trường cao đẳng thành Trường Đại học Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Chiến lược phát triển bền vững giáo dục và đào tạo Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 2124/QĐ-UBND phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững giáo dục và đào tạo Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu của chiến lược nhằm phát triển bền vững giáo dục và đào tạo Nghệ An với quy mô hợp lý, đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất đạt chuẩn, cơ chế chính sách phù hợp, chất lượng giáo dục, đào tạo dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ, thuộc tốp đầu cả nước.

Trên cơ sở đó, đào tạo ra đội ngũ nhân lực đảm bảo chất lượng, năng lực người học đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nghệ An cũng phấn đấu đến năm 2045 trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Giờ học của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Ảnh: Nhà trường cung cấp ảnh 1

Giờ học của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Cũng trong chiến lược giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Nghệ An đề ra nhiều mục tiêu cụ thể như đến năm 2030 có ít nhất 80% trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng được 20% trường mầm non, phổ thông tự chủ, tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế... Nghệ An phấn đấu đến năm 2030, có ít nhất một trường phổ thông quốc tế, Đại học Nghệ An được xếp hạng khu vực quốc tế.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Nghệ An đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp đột phá phát triển. Trong đó, để tập trung nguồn lực đầu tư, đảm bảo các điều kiện phát triển bền vững giáo dục và đào tạo, Nghệ An sẽ xây dựng các chủ trương, cơ chế, chính sách về giáo dục phù hợp để huy động tối đa các nguồn lực.

Tỉnh cũng sẽ xây dựng quy hoạch phát triển từng giai đoạn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và nhu cầu học tập của người dân.

Đáng chú ý, tỉnh cũng sẽ thực hiện tái cơ cấu các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, đa ngành, đa nghề, chuẩn hóa, hiện đại và hội nhập. Đảm bảo lộ trình phát triển. Theo đó, năm học 2022 - 2023 sẽ sáp nhập 3 trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An và đổi tên thành Trường Đại học Nghệ An.

Đến năm 2025, thực hiện tái cơ cấu các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh thành Đại học Nghệ An; đến năm 2030 phát triển theo hướng chuẩn hóa khu vực và quốc tế; đến năm 2045, Nghệ An trở thành trung tâm đào tạo của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Những năm tới, việc sáp nhập trường lớp trên địa bàn tỉnh sẽ được tiếp tục triển khai để giảm từ 23 - 25 trường, 35 - 65 điểm trường và giảm 50 - 70% lớp ghép; xây dựng các trường mầm non, phổ thông tiên tiến, ưu tiên xây dựng các Trường Phổ thông dân tộc bán trú, thí điểm thực hiện trường THPT bán trú ở các huyện miền núi cao.


Tin mới