mask

Sẽ thu phí tham quan di tích, danh thắng, bảo tàng trên địa bàn Nghệ An?

(Baonghean.vn) - Ngày 17/10, Sở Văn hóa Thể thao tổ chức họp Hội đồng khoa học ngành để lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thu phí tham quan di tích, danh lam thắng cảnh, bảo tàng và công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Với thực trạng, toàn tỉnh hiện có 1.395 di tích đã được kiểm kê, phân cấp quản lý, trong đó có 375 di tích, danh thắng được xếp hạng, gồm 3 di tích Quốc gia đặc biệt, 137 di tích Quốc gia và 235 di tích cấp tỉnh.

Trong đó, các danh lam thắng cảnh như: Hang Bua (Quỳ Châu), Thác Khe Kèm (Con Cuông), Thác Sao Va, Thác 7 tầng (Quế Phong), Đảo Chè, đập Cầu Cau (Thanh Chương)…; 3 bảo tàng, gồm: Bảo tàng Nghệ An, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, Bảo tàng văn hóa các dân tộc huyện Quỳ Châu và nhiều công trình văn hóa, trong đó có các công trình nổi tiếng như: Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai…. là các điểm tham quan về văn hóa, du lịch chưa thực hiện thu phí theo quy định.

Du khách muôn phương hành hương chiêm bái chùa Đại Tuệ. Ảnh tư liệu
Du khách muôn phương hành hương chiêm bái chùa Đại Tuệ. Ảnh tư liệu

Đề án đã xác định sự cần thiết, tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết để thực hiện thu phí với các loại hình này theo quy định của Luật phí, lệ phí, góp phần thiết lập hệ thống chính sách phí thống nhất, tạo cơ sở pháp lý thực hiện chính sách phí trên địa bàn tỉnh để quản lý và kiểm soát có hiệu quả hơn các hoạt động có thu phí theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, đề án góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa trong việc cung cấp các dịch vụ cho xã hội, từng bước giảm dần bao cấp từ ngân sách nhà nước của các hoạt động dịch vụ công theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế tự chủ…, đặc biệt, tạo nguồn bù đắp chi phí phục vụ công tác thu, quản lý và sử dụng nguồn thu phí tham quan tại đơn vị, bổ sung kinh phí cho hoạt động bảo quản, phục hồi, sửa chữa trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước đang gặp nhiều khó khăn.

Sau cuộc họp, tổ xây dựng Đề án của Sở Văn hóa Thể thao sẽ bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo gửi đến các Sở, ban, ngành liên quan, các địa phương trong tỉnh góp ý và trưng cầu ý kiến nhân dân để sớm hoàn chỉnh dự thảo, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thực hiện thu phí tham quan di tích, danh lam thắng cảnh, bảo tàng và công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Luật định/.

Phan Bích Hậu

Tin mới