Sẽ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi và trả giấy phép lái xe tại bưu điện

Bộ Giao thông Vận tải vừa đồng ý với đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi và trả giấy phép lái xe do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện.

Người dân sẽ được giảm bớt thủ tục và thời gian đến các cơ sở để làm hồ sơ cấp đổi và nhận giấy phép lái xe.
Người dân sẽ được giảm bớt thủ tục và thời gian đến các cơ sở để làm hồ sơ cấp đổi và nhận giấy phép lái xe.


Bộ Giao thông Vận tải cũng giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn các sở giao thông vận tải có cơ chế phối hợp với các bưu điện tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong việc triển khai thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi và trả kết quả giấy phép lái xe cho người dân có nhu cầu tại các điểm phục vụ của bưu điện trên phạm vi toàn quốc dưới sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các sở giao thông vận tải nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp giảm áp lực thực hiện thủ tục hành chính tại các sở ​này.

Theo bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, việc phối hợp triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe bước đầu đã đạt được một số hiệu quả như giảm chi nguồn ngân sách đầu tư trang thiết bị và nhân lực đối với thủ tục đổi giấy phép lái xe tại với địa phương; tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí và thời gian đi lại cho người dân, được xã hội ủng hộ; giảm áp lực đáng kể tại bộ phận đổi giấy phép lái xe đặt tại sở giao thông vận tải.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã thành lập các tổ công tác lưu động đến các khu vực làng, bản miền núi, vùng sâu, vùng xa để tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe cho người dân, trả giấy phép lái xe tại nhà được người dân đánh giá tốt.

Để công tác phối họp triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe đạt hiệu quả hơn đồng thời thực hiện đúng quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ hành chính công đổi giấy phép lái xe, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đầu tư trang thiết bị tác nghiệp, bố trí nhân lực tại một số vị trí có tính kỹ thuật ở bưu cục; công khai mức phí và cung cấp dịch vụ chuyển phát kết quả tận nhà cho người dân có nhu cầu theo quy định của pháp luật về dịch vụ bưu chính.

Sở Giao thông vận tải đảm bảo thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính để cử cán bộ, công chức đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các vị trí tiếp nhận hồ sơ trên.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các sở giao thông vận tải phải có thỏa thuận, cam kết quy định trách nhiệm và nghĩa vụ giữa các bên liên quan bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ cũng lưu ý việc phối hợp triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe giữa sở giao thông vận tải và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phải công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và thực hiện theo lộ trình chuyển đổi sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET, được quy định tại Điều 57 Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ./.

Theo Vietnamplus

TIN LIÊN QUAN

Tin mới