mask

Sẽ trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh sẽ trình dự thảo Nghị quyết Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2021, các thành viên UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trình bày dự thảo Nghị quyết, Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh cho biết, Nghị quyết này không áp dụng đối với các trường hợp lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng do ngân sách chi trả theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

PGS,TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế trình bày dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Phạm Bằng
PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế trình bày dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Phạm Bằng

Đối tượng áp dụng là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Nghệ An (trừ cơ sở y tế công lập thực hiện dịch vụ y tế dự phòng).

Các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc Bộ, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (trừ các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I thuộc Bộ, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh). Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 cụ thể như sau:

Đối với xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh: Giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương, cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. Mức thanh toán tối đa không quá 109.700 đồng/xét nghiệm.

Đối với xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động: Giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương, cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. Mức thanh toán tối đa không quá 186.600 đồng/xét nghiệm.

Đối với xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR: Trường hợp mẫu đơn thì giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương, cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2. Mức thanh toán tối đa không quá 518.400 đồng/xét nghiệm.  

Sẽ trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 ảnh 2
Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Ảnh: Thành Cường

Trường hợp gộp mẫu thì giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương, cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2. Trong đó, sinh phẩm xét nghiệm được chia đều theo số mẫu gộp. Mức thanh toán tối đa không vượt quá mức giá xét nghiệm gộp mẫu quy định tại mục IV, cột 2 Phụ lục ban hành kèm Nghị quyết này. 

Cụ thể, nếu nơi lấy mẫu ngoài thực địa, từ gộp 2 que đến gộp 5 que, mức giá tối đa bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm là từ 270.000 đồng xuống 164.000 đồng. Từ gộp 6 que đến gộp 10 que, mức giá tối đa bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm là từ 134.000 đồng xuống 111.000 đồng.

Nếu lấy mẫu trong phòng xét nghiệm, từ gộp 2 mẫu đến gộp 5 mẫu, mức giá tối đa bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm là từ 315.000 đồng xuống 209.000 đồng. Nếu gộp 6 mẫu đến gộp 10 mẫu, mức giá tối đa bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm là từ 181.000 đồng xuống 157.000 đồng.

Sau khi nghe Sở Y tế trình bày dự thảo Nghị quyết, UBND tỉnh đã thông qua và sẽ trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4, khóa XVIII để xem xét, thông qua./.

Tin mới