mask

Sẽ xem xét sáp nhập một số bộ, ngành trong nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trong năm 2020, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổng kết, đánh giá và đề xuất xây dựng cơ cấu Chính phủ khóa tới bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trao đổi với báo chí về việc sắp xếp các bộ, ngành ở Trung ương, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, Bộ Nội vụ đang được giao nhiệm vụ tổng kết tổ chức bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 và chuẩn bị xây dựng các phương án bộ máy Chính phủ của nhiệm kỳ tới.

Thu gọn đầu mối

"Sau khi tổng kết, chúng tôi sẽ có báo cáo đầy đủ Chính phủ và Bộ Chính trị. Từ đó để nắm được cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm có các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ như hiện nay thì chức năng, nhiệm vụ có chồng lấn với nhau hoặc bỏ sót nhiệm vụ hay không để sắp xếp lại trên tinh thần tinh giản bộ máy thực hiện bộ đa ngành, đa lĩnh vực", Bộ trưởng Nội vụ cho hay.

Sẽ xem xét sáp nhập một số bộ ngành trong nhiệm kỳ 2021 - 2026
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: Trần Thường

Theo đó, tổ chức bộ máy các bộ, ngành sẽ được tiếp tục đổi mới, kiện toàn, sắp xếp theo hướng tập trung vào quản lý vĩ mô, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, luật pháp, cơ chế, chính sách; nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và hiệu quả tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành.

Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của một số bộ, ngành. Trong đó nhấn mạnh đến những bộ, ngành có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, trùng lặp để có giải pháp phù hợp và thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức, thu gọn đầu mối trong nhiệm kỳ tới.

Cụ thể như ngành giao thông - xây dựng; tài chính - kế hoạch đầu tư; lĩnh vực dân tộc - tôn giáo…

Trong năm nay, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổng kết, đánh giá và đề xuất xây dựng cơ cấu Chính phủ khóa tới bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

"Sắp tới, chúng tôi sẽ có báo cáo cụ thể", Bộ trưởng Nội vụ nói.

15 tỉnh đăng ký hợp nhất sở, ngành

Liên quan đến việc sáp nhập, hợp nhất sở, ngành, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, tính đến ngày 31/12/2019, Bộ Nội vụ có văn bản lần 2 gửi các địa phương về việc đăng ký thí điểm hợp nhất một số sở, ngành.

Tính đến ngày 6/1, đã có 15/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi văn bản về Bộ Nội vụ đăng ký thí điểm việc sáp nhập, hợp nhất một số sở, ngành có nhiệm vụ, chức năng tương đồng.

Cụ thể, đối với cấp tỉnh, có Quảng Ninh và Yên Bái đăng ký thí điểm hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đăng ký hợp nhất Sở Giao thông với Sở Xây dựng có tỉnh Đắk Nông và Yên Bái; đăng ký hợp nhất Thanh tra tỉnh với Ủy ban Kiểm tra có tỉnh Đắk Nông.

Một số tỉnh đã thực hiện hợp nhất một số sở, ngành như tỉnh Lào Cai hợp nhất Sở Giao thông với Sở Xây dựng; Bạc Liêu hợp nhất Sở VH,TT&DL - Sở TT&TT, Sở KH&CN và Sở GD&ĐT; tỉnh Hà Giang hợp nhất Ban Tổ chức với Sở Nội vụ, Thanh tra - Ủy ban Kiểm tra.

Đối với cấp huyện, việc đăng ký hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND có tỉnh Ninh Bình và thực hiện tại 1 huyện của tỉnh.

Tỉnh Tiền Giang đăng ký hợp nhất Ban Tổ chức với Phòng Nội vụ tại 6 huyện; hợp nhất Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra huyện tại 4 huyện.

Ngoài ra, có 14 tỉnh đã thực hiện hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND gồm: An Giang, Điện Biên, Nam Định, Yên Bái, Hải Phòng, Trà Vinh, Hải Dương, Bình Phước, Hà Nam, Cần Thơ, Vĩnh Long, Phú Yên, Thái Bình, Hà Giang, triển khai tại 35 huyện.

Quảng Ninh, Điện Biên, Nam Định, Yên Bái, Hải Phòng, Hà Giang thực hiện hợp nhất Ban Tổ chức với Phòng Nội vụ tại 32 huyện.

Còn Quảng Ninh, Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang hợp nhất Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra huyện tại 30 huyện.

Lạng Sơn sáp nhập Phòng Dân tộc với Phòng LĐ,TB&XH tại 4 huyện; Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Sơn La sáp nhập Phòng Y tế với Văn phòng HĐND và UBND  tại 14 huyện.

Tỉnh Bắc Kạn, Quảng Ninh còn sáp nhập Phòng Dân tộc với Văn phòng HĐND và UBND tại 5 huyện.

"Chính phủ sẽ ban hành một nghị quyết về vấn đề thí điểm này trên cơ sở sẽ lựa chọn 20% số đơn vị để làm thí điểm. Tinh thần chung là chúng ta phải làm hết sức cẩn thận, kỹ lưỡng. Nếu chúng ta làm thí điểm mà khả năng thành công khoảng 80% thì mới làm. Còn làm thí điểm nhưng sau đó chúng ta hủy đi, làm trở lại thì đó là vấn đề không mong muốn", ông Lê Vĩnh Tân chia sẻ.

Ông cũng cho biết thêm, Bộ Nội vụ đã báo cáo Thủ tướng và đã được đồng ý sẽ có văn bản để trình Bộ Chính trị xin chủ trương một lần nữa để Chính phủ sẽ sớm ban hành 2 nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 24, 37 về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

"Tinh thần là chúng ta chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24, 37, tức là đưa ra khung số lượng cấp phó các đơn vị; quy định về tiêu chí thành lập đối với các sở đặc thù; quy định về tiêu chí thành lập đối với các phòng bên trong các sở", Bộ trưởng thông tin.

Tin mới