Siết tình trạng doanh nghiệp bất động sản làm ăn bát nháo

Có hiệu lực từ 15/1, Nghị định 139/2017 của Chính phủ với những mức xử phạt khá cao được cho sẽ là giải pháp siết các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản làm ăn thiếu nghiêm túc hiện nay.
Theo đó, Nghị định 139 quy định xử phạt 40 triệu – 50 triệu đồng nếu sàn giao dịch bất động sản nào đưa lên sàn giao dịch sản phẩm bất động sản không đủ điều kiện kinh doanh, đồng thời bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản từ 6 - 12 tháng.

Phạt tiền từ 30 triệu – 40 triệu đồng nếu phát hiện sàn giao dịch bất động sản thu các loại phí kinh doanh dịch vụ bất động sản mà pháp luật không quy định. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp này do hành vi vi phạm hành có được.

Phạt tiền từ 10 triệu – 15 triệu đồng đối với nhân viên môi giới bất động sản, trong quá trình mua bán sản phẩm thực hiện các hành vi tẩy xóa, sửa chữa, cho mượn, cho thuê hoặc thuê, mượn chứng chỉ hành nghề và thu hồi chứng chỉ hành nghề.
 
Nghị định 139 cũng quy định xử phạt nhiều hành vi vi phạm khác liên quan đến chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản không đúng quy định.
Nghị định 139 cũng quy định xử phạt nhiều hành vi vi phạm khác liên quan đến chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản không đúng quy định.
Ngoài ra, đối với chủ đầu tư, sẽ xử phạt từ 270 triệu – 300 triệu đồng nếu bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi chưa hoàn thiện, chưa đảm bảo kết nối hệ thống hạ tầng chung của khu vực, đường sá hoặc chưa nghiệm thu đưa công trình nhà ở, công trình hạ tầng xã hội vào sử dụng.
Phạt tiền từ 250 triệu – 300 triệu đồng đối với trường hợp chủ đầu tư huy động hoặc chiếm dụng vốn trái phép, sử dụng vốn huy động của tổ chức cá nhân hoặc tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam kết. Phạt tiền từ 60 triệu – 80 triệu đồng đối với dự án dự chưa được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính, chủ đầu tư vẫn mang bán hoặc cho thuê. Phạt tiền từ 50 triệu – 60 triệu đồng đối với các hành vi kinh doanh bất động sản thuộc trường hợp phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã mà không thành lập theo quy định hoặc kinh doanh bất động sản mà không đảm bảo đủ số vốn pháp định theo quy định; không công khai hoặc công khai không đầy đủ, không đúng các nội dung về dự án bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định.

Tin mới