mask

Sinh hoạt chi bộ mẫu theo quy định mới của Tỉnh ủy tại huyện Con Cuông

(Baonghean.vn) - Huyện ủy Con Cuông tổ chức cuộc sinh hoạt chi bộ mẫu theo Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 7/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông tổ chức sinh hoạt Chi bộ mẫu tại Chi bộ thôn Thủy Khê trực thuộc Đảng bộ xã Chi Khê. Dự buổi sinh hoạt về phía đoàn công tác của tỉnh có đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Về phía huyện Con Cuông có đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy cùng lãnh đạo một số phòng, ban cấp huyện.

Toàn cảnh cuộc sinh hoạt chi bộ thôn Thủy Khê, xã Chi Khê - Con Cuông. Ảnh Bảo Hân
Toàn cảnh cuộc sinh hoạt Chi bộ thôn Thủy Khê, xã Chi Khê (Con Cuông). Ảnh: Bảo Hân

Chi bộ thôn Thủy Khê có 36 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ thông qua chương trình, gồm: thông tin thời sự; phổ biến, quán triệt các văn bản cấp trên; đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên và quần chúng nhân dân. Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ của đảng viên tháng 10.

Chi bộ cũng đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện nội dung đã cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên; đánh giá kết quả lãnh đạo của thôn, các đoàn thể chính trị xã hội của thôn, triển khai nhiệm vụ cụ thể của Chi bộ trong tháng 10, biện pháp tổ chức thực hiện.

Đảng viên tham gia thảo luận tại sinh hoạt chi bộ. Ảnh Bảo Hân
Đảng viên tham gia thảo luận tại sinh hoạt chi bộ. Ảnh: Bảo Hân

Các đảng viên trong Chi bộ tham gia ý kiến, tập trung vào công tác phê bình và tự phê bình, giữ vững lập trường, tư tưởng, không dao động trước khó khăn; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phát triển đảng, trách nhiệm nêu gương của người đảng viên, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chi bộ đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 10. Kết thúc buổi sinh hoạt chi bộ đã tiến hành chấm điểm theo biểu tiêu chí.

Đây là cuộc sinh hoạt chi bộ mẫu theo quy định mới của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại cuộc sinh hoạt này, đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt mẫu tháng 10/2021 của Chi bộ thôn Thủy Khê.

Các đảng viên và đại biểu dự cuộc sinh hoạt chi bộ mẫu. Ảnh Bá Hậu
Các đảng viên và đại biểu dự cuộc sinh hoạt chi bộ mẫu. Ảnh: Bảo Hân

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, Chi bộ thôn Thủy Khê  tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Đảng bộ xã để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Chi bộ phù hợp với điều kiện thực tiễn nhiệm vụ chính trị của chi bộ thôn bản.

Cùng đó, tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thiện thêm các nội dung xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận phát huy quyền làm chủ của đảng viên trong phê và tự phê bình tại các buổi sinh hoạt thường kỳ. Đối với Huyện ủy Con Cuông, tiếp tục triển khai thực hiện Quy định 08 về đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo quy định của Ban Thường vụ T ỉnh ủy.

Đồng chí Hồ Đăng Tài-Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoat chi bộ mẫu. Ảnh Bảo Hân
Đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chi bộ mẫu. Ảnh: Bảo Hân

Sau buổi sinh hoạt chi bộ mẫu, Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông đã họp đánh giá rút kinh nghiệm và trong thời gian tới chỉ đạo tất cả các chi bộ thực hiện việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng, hàng quý theo Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.                                                 

Tin mới