mask

Smartphone tiết kiệm pin giá 2,5 triệu đồng của Samsung

Galaxy J1 phiên bản mới 2016 được Samsung nâng chip, tăng RAM và nới màn hình lên 4,5 inch.

Smartphone tiết kiệm pin giá 2,5 triệu đồng của Samsung ảnh 1
 
Smartphone tiết kiệm pin giá 2,5 triệu đồng của Samsung ảnh 2
 
Smartphone tiết kiệm pin giá 2,5 triệu đồng của Samsung ảnh 3
 
Smartphone tiết kiệm pin giá 2,5 triệu đồng của Samsung ảnh 4
 
Smartphone tiết kiệm pin giá 2,5 triệu đồng của Samsung ảnh 5
 
Smartphone tiết kiệm pin giá 2,5 triệu đồng của Samsung ảnh 6
 
Smartphone tiết kiệm pin giá 2,5 triệu đồng của Samsung ảnh 7
 
Smartphone tiết kiệm pin giá 2,5 triệu đồng của Samsung ảnh 8
 
Smartphone tiết kiệm pin giá 2,5 triệu đồng của Samsung ảnh 9
 
Smartphone tiết kiệm pin giá 2,5 triệu đồng của Samsung ảnh 10
 
Smartphone tiết kiệm pin giá 2,5 triệu đồng của Samsung ảnh 11
 
Smartphone tiết kiệm pin giá 2,5 triệu đồng của Samsung ảnh 12
 

Theo VNE

Tin mới