Sở GD&ĐT ký kết phối hợp công tác với Sở LĐ-TB&XH

(Baonghean.vn) - Chiều 12/11, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động Thương binh & Xã hội tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa hai ngành giai đoạn 2015 - 2020.

Nội dung ký kết tập trung vào 19 nội dung thuộc 4 lĩnh vực chính là đào tạo, dạy nghề, phân luồng, hướng nghiệp; bảo vệ chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ; phòng chống các tệ nạn xã hội.

Mỗi đơn vị căn cứ vào các nội dung chương trình phối hợp để chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc liên quan  tổ chức thực hiện có hiệu quả. Định kỳ mỗi năm một lần sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá, bổ sung các nội dung để phù hợp với  thực tiễn và các quy định hiện hành.

Nhiều năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã cùng phối hợp, tổ chức thực hiện trên nhiều lĩnh lực. Nổi bật là xây dựng các đề án về xã hội hóa dạy nghề, phát triển các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực cao, triển khai các hoạt động công tác bình đẳng giới, phòng chống các tệ nạn xã hội trong các trường học, cơ sở dạy nghề.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ký kết chương trình hành động
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ký kết chương trình hành động

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, từ năm học 2015 – 2016, lần đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thực hiện chương trình này, trong 5 năm tới nhiệm vụ của hai ngành sẽ được phân công cụ thể hơn, góp phần tạo sự chuyển biến trong việc triển khai nhiệm vụ, nhất là trên lĩnh vực đào tạo.

                                                                                                 Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới