mask

Sở Giao thông Vận tải: Nhiều đột phá trong cải cách hành chính

(Baonghean) - Với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đã triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trên các lĩnh vực được giao; được tỉnh đánh giá là đơn vị triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ.

Ứng dụng các phần mềm hiệu quả

Để giúp công tác thu thập, quản lý thông tin kiểm tra đường bộ có hiệu quả hơn, tháng 4/2015, Sở GTVT triển khai phần mềm Mobiwork, đến tháng 11/2016 phần mềm này được nâng cấp giai đoạn hai (nay gọi tên là Govone) bắt đầu sử dụng chính thức phiên bản mới từ 1/10/2016  phục vụ công tác quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông.

Đây là phần mềm có tính năng hỗ trợ đắc lực trong công tác thu thập thông tin tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, hỗ trợ công tác tuần đường, tuần kiểm bằng điện thoại thông minh, hoặc máy tính bảng, nắm bắt được tình trạng đột xuất xảy ra trên tuyến để có thể xử lý kịp thời đảm bảo an toàn giao thông.

“Những thông tin được cập nhật nhờ ứng dụng phần mềm Govone, giúp lãnh đạo Sở nắm bắt được tình hình, chỉ đạo các đơn vị quản lý khắc phục, phân luồng giao thông… Với một địa bàn rộng lớn như Nghệ An, khi áp dụng phần mềm này, những vấn đề cấp bách tại hiện trường có thể xử lý nhanh chóng”- ông Lê Thanh Bình - Phó Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng, Sở GTVT khẳng định.

Giải quyết thủ tục hành chính qua bộ phận một cửa. Ảnh: Thanh Lê
Giải quyết thủ tục hành chính qua bộ phận một cửa. Ảnh: Thanh Lê


Quản lý phương tiện và người điều khiển là lĩnh vực liên quan đến nhiều người dân, vì vậy Sở GTVT có nhiều giải pháp đột phá. Cụ thể cấp GPLX trực tiếp là cách làm mới đầu tiên trong cả nước được GTVT Nghệ An triển khai từ tháng 7/2015. Đặc biệt, từ tháng 7/2016, Sở GTVT Nghệ An có cách làm sáng tạo là ứng dụng phần mềm bấm số thứ tự tự động có hình ảnh.

Đến nay, Sở GTVT là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Nghệ An triển khai áp dụng lấy số tự động có hình ảnh tại bộ phận Một cửa. Để làm được điều này, Sở quan tâm đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ người dân được tốt nhất, đồng thời, thực hiện các biện pháp phòng, chống hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực trong cán bộ, công chức.

Trong năm 2017, Sở đưa vào thử nghiệm 2 phần mềm mới trong quản lý đào tạo lái xe và phần mềm thu phí. Theo đó, việc ứng dụng phần mềm sẽ giúp Sở và các đơn vị đào tạo quản lý người học và giáo viên, phương tiện thông qua giám sát GPS. 

Đến nay 100% cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đều ứng dụng CNTT trong xử lý công tác. Toàn cơ quan Sở sử dụng mạng LAN (không có mạng WAN); tỷ lệ sử dụng hộp thư công vụ khoảng 60%. Hiện tại, cơ quan Sở sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử Ioffice, nên các phần việc được giao xử lý đều sử dụng qua hệ thống này và hộp thư công vụ để trao đổi với các đơn vị và cán bộ, công chức ở các sở, ban, ngành khác.

Lấy số thứ tự tự động có hình ảnh tại Bộ phận một cửa Sở GTVT. Ảnh: Thanh Lê
Lấy số thứ tự tự động có hình ảnh tại Bộ phận một cửa Sở GTVT. Ảnh: Thanh Lê

Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Bắt đầu từ ngày 10/01/2017, Sở GTVT tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của UBND tỉnh, trong đó tiếp nhận và giải quyết  thủ tục hành chính (TTHC) theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 27 TTHC.

Sở đã công khai 85 thủ tục hành chính trên Cổng thông tin của Sở với cấp độ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 (100%). Ban hành mới Quy chế hoạt động của Bộ phận một cửa. Bố trí một lãnh đạo cấp phòng phụ trách bộ phận một cửa. Kết quả giải quyết TTHC trong năm 2017 với trên 110.226 bộ hồ sơ, tất cả đều trả đúng hạn. Kết quả không có ý kiến phản ánh, kiến nghị nào của công dân trong quá trình tiếp nhận và giải quyết các vấn đề.

Sở cũng chỉ đạo các phòng kiểm soát chặt chẽ việc thực thi những TTHC đã được công bố, đảm bảo công khai, minh bạch; công khai số điện thoại đường dây nóng của các bộ phận chuyên môn để kịp thời tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, thắc mắc của cá nhân, tổ chức. Sở đặc biệt coi trọng việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo vị trí việc làm; thực hiện tốt các chế độ, chính sách; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức... 

Sở GTVT phối hợp Bưu điện Nghệ An nhận chuyển GPLX cho người dân. Ảnh: Thanh Lê
Sở GTVT phối hợp Bưu điện Nghệ An nhận chuyển GPLX cho người dân. Ảnh: Thanh Lê

Trong lĩnh vực này, Đảng ủy, các Chi bộ, tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong ngành nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, gắn với cuộc vận động “cán bộ, công chức đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính” với phương châm “nhanh hơn, thuận tiện hơn”.

Việc chấp hành nội quy, quy chế, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các phòng ban, đơn vị đã đi vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; không quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà đối với các tổ chức, cá nhân. 

Qua trao đổi, đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GTVT khẳng định: Sở đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải. Trong đó, xác định việc rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân là nhiệm vụ quan trọng.

Theo đó, hiện Sở đã thống nhất lại đầu mối công việc, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng phòng và thời gian xử lý đối với từng loại hồ sơ, từng lĩnh vực.

Ngoài ra, Sở quan tâm đến việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức trong đơn vị về công tác CCHC, đồng thời đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, giải quyết hồ sơ, qua đó sẽ rút ngắn thời gian xử lý công việc.

Thanh Lê

Tin mới