mask

Sở Tài chính Nghệ An đề nghị ban hành mới 21 thủ tục hành chính

(Baonghean.vn) - Sở Tài chính là một trong những đơn vị điểm thực hiện cải cách hành chính của tỉnh Nghệ An. Hiện nay, ngoài việc thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính, Sở còn chuẩn bị bổ sung thủ tục hành chính liên quan đến phân cấp quản lý tài sản công.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Nghệ An, hiện Sở đã rà soát và đang trình bổ sung bộ Thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý gồm: Đề nghị ban hành mới 21 thủ tục (20 thủ tục thuộc lĩnh vực Quản lý Giá & Công sản, 1 thủ tục thuộc lĩnh vực Tài chính đầu tư); đề nghị sửa đổi, bổ sung 2 thủ tục (Thủ tục thuộc lĩnh vực hỗ trợ tư vấn tài chính và lĩnh vực Quản lý Giá & Công sản); đề nghị giữ nguyên 1 thủ tục (thuộc lĩnh vực Tin học - Văn phòng).

Trong đó, có 12 thủ tục hành chính cấp huyện thuộc lĩnh vực quản lý Giá và Công sản được đề nghị ban hành mới.

Sở Tài chính Nghệ An đề nghị ban hành mới 21 thủ tục hành chính ảnh 1
Lắp đặt máy bơm nước ở thành phố Vinh. Ảnh: Q.A

Các thủ tục hành chính mới này dự kiến sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành vào cuối tháng 7/2018, sau khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về phân cấp quản lý tài sản công. Ở Nghị quyết này, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cải tạo, sửa chữa nâng cấp công trình gắn liền với đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh quy mô nhỏ có giá trị dự toán từ 500 triệu đồng đến dưới 5 tỷ đồng/1 lần sửa chữa theo đề nghị của Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã quyết định cải tạo, sửa chữa nâng cấp công trình gắn liền với đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện có giá trị dự toán đến dưới 500 triệu đồng/1 lần sửa chữa theo đề nghị của cơ quan Tài chính cùng cấp.

Thời gian qua, Sở Tài chính cũng thực hiện việc cắt giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính cụ thể: Rút ngắn 20% thời gian giải quyết TTHC liên quan đến thủ tục mua sắm tập trung (từ 5 ngày xuống còn 4 ngày); Giảm 33% thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với NSNN (từ 3 ngày xuống còn 1 ngày) giúp cá nhân, tổ chức đẩy nhanh quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Sở phối hợp với VNPT và Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện rà soát nâng cấp 1 thủ tục hành chính từ mức độ 3 lên mức độ 4; đồng thời xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo quy định hiện hành.

Tin mới