Sổ tay quản lý lao động có thể lập bản điện tử không?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Câu hỏi: Công ty tôi mới thành lập. Tôi làm ở bộ phận nhân sự, xin hỏi: Công ty có cần lập sổ tay quản lý lao động không? Nếu phải lập sổ, thì tôi lập sổ điện tử để quản lý lao động được không, hay bắt buộc phải làm sổ giấy?

(phamnganha1993@gmail.com)

Trả lời:

Theo Khoản 1, Điều 12, Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập, cập nhật, quản lý, sử dụng sổ quản lý lao động bằng bản giấy hoặc bản điện tử và xuất trình khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Căn cứ Điều 3, Nghị định 145/2020/NĐ-CP, việc lập, cập nhật, quản lý, sử dụng sổ quản lý lao động được quy định như sau:

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải lập sổ quản lý lao động ở nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Người sử dụng lao động có hành vi không lập sổ quản lý lao động có thể bị phạt. Ảnh minh hoạ: D.T

Người sử dụng lao động có hành vi không lập sổ quản lý lao động có thể bị phạt. Ảnh minh hoạ: D.T

2. Sổ quản lý lao động được lập bằng bản giấy hoặc bản điện tử nhưng phải bảo đảm các thông tin cơ bản về người lao động, gồm:

- Họ tên;

- Giới tính;

- Ngày tháng năm sinh;

- Quốc tịch;

- Nơi cư trú;

- Số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

- Trình độ chuyên môn kỹ thuật;

- Bậc trình độ kỹ năng nghề;

- Vị trí việc làm;

- Loại hợp đồng lao động;

- Thời điểm bắt đầu làm việc;

- Tham gia bảo hiểm xã hội;

- Tiền lương;

- Nâng bậc, nâng lương;

- Số ngày nghỉ trong năm;

- Số giờ làm thêm;

- Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề;

- Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất;

- Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động và lý do.

3. Đối với Sổ tay quản lý lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm:

- Thể hiện, cập nhật các thông tin quy định tại Khoản 2 Điều này kể từ ngày người lao động bắt đầu làm việc;

- Quản lý, sử dụng và xuất trình sổ quản lý lao động với cơ quan quản lý về lao động và các cơ quan liên quan khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Xử phạt: Đối với người sử dụng lao động khi có hành vi không lập sổ quản lý lao động; lập sổ quản lý lao động không đúng thời hạn, không đảm bảo các nội dung cơ bản theo quy định của pháp luật; không ghi chép, nhập đầy đủ thông tin về người lao động vào sổ tay quản lý lao động khi hợp đồng lao động có hiệu lực; không cập nhật thông tin khi có sự thay đổi vào sổ quản lý lao động thì sẽ bị xử phạt hành chính vi phạm về quản lý lao động theo quy định.

BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT - QUAN HỆ LAO ĐỘNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN

(ĐT: 09 1974 2006; 0375 037 037)

Tin mới