mask

Sở Thông tin và truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2021

(Baonghean.vn) - Chiều 29/12, Sở Thông tin và truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Sở TT&TT đã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đơn vị theo đúng kế hoạch đã xây dựng; triển khai kịp thời, có hiệu quả các hoạt động quản lý nhà nước của ngành.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Bá Hùng đánh giá kết quả của đơn vị năm 2020. Ảnh: Lê Thanh
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Bá Hùng đánh giá kết quả của đơn vị năm 2020. Ảnh: Lê Thanh

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (CNTT) liên tục được mở rộng tới khắp các vùng, miền với chất lượng các dịch vụ ngày càng được nâng cao; đã đầu tư xây dựng được cơ bản hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT cho các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện, cơ bản đáp ứng việc triển khai các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động, chỉ đạo điều hành và cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Sở duy trì và phát triển các hoạt động quản lý nền nếp như: giao ban báo chí hàng tháng, Xuất bản Bản tin Điểm báo; hội nghị tập huấn, tổng kết, kiểm tra lưu chiểu; cấp phép; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch...; Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức: tổ chức 2 giải báo chí, xuất bản các tài liệu, hợp tác với các báo để tuyên truyền theo chủ đề. Công tác thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở được đẩy mạnh.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Phan Nguyên Hào báo cáo kết quả ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Lê Thanh
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phan Nguyên Hào báo cáo kết quả ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Lê Thanh


Công tác chỉ đạo phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông tiếp tục được quan tâm. Hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo, điều hành, phục vụ yêu cầu của xã hội; Công tác phòng chống lụt bão ngành TT&TT thông suốt, kịp thời, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Giám đốc Sở TT&TT trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Võ Trọng Phú. Ảnh: Lê Thanh
Giám đốc Sở TT&TT trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Võ Trọng Phú. Ảnh: Lê Thanh

Thảo luận tại hội nghị, các địa phương phản ánh công tác thông tin ở vùng sâu, vùng xã gặp nhiều khó khăn; đầu tư hệ thống truyền thanh cấp cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác quản lý báo chí, sách xuất bản; tập huấn nâng cao nghiệp vụ phát ngôn báo chí cho các địa phương, đầu tư kinh phí cho chuyển đổi số…

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, Sở TT&TT tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về CNTT, triển khai các quyết định của Chính phủ, tỉnh về phát triển công nghệ thông tin, triển khai các đề án, dự án về CNTT đã được phê duyệt, xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An.

Trao Bằng khen của Bộ TT&TT cho các tập thể. Ảnh: Lê Thanh
Giám đốc Sở TT&TT và lãnh đạo Bưu điện tỉnh trao Bằng khen của Bộ TT&TT cho các tập thể. Ảnh: Lê Thanh

Tiếp tục tham mưu bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản,…

Trao Giấy khen của Giám đốc Sở TT&TT cho các tập thể. Ảnh: Lê Thanh
Lãnh đạo Sở TT&TT trao Giấy khen của Giám đốc Sở TT&TT cho các tập thể. Ảnh: Lê Thanh

Dịp này, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba đồng chí Võ Trọng Phú - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông. Bộ TT&TT trao Bằng khen cho 2 tập thể; Giám đốc Sở TT&TT trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có đóng góp xuất sắc cho ngành TT&TT năm 2020.

Tin mới