mask

Soái ca là gì?

(Baonghean) - Soái ca là một từ gốc Hán, nó có từ thời “khi cô còn là hạt bụi” nhưng bỗng nhiên gần đây nổi như cồn. Ai chưa dùng từ soái ca tất nhiên là người lạc hậu và coi như chưa phải là công dân… mạng.

- Tâm!

- Dạ?

- Cho cô biết soái ca là gì?

- Dạ thưa cô, soái ca suy cho cùng là sự xâm lăng về ngôn ngữ!

- Nên nhớ cô đang hỏi về ý nghĩa của nó!

- Dạ để em hỏi bạn Trí đã!

- Trí!

- Dạ?

- Hãy giải thích cho cho Tâm, soái ca là gì?

- Dạ thưa cô, nếu “soái” là tên riêng thì “ca” là động từ!

- Lằng nhằng, phức tạp quá! Dũng, cho cô biết nghĩa của từ soái ca?

- Dạ thưa cô, soái ca là một từ gốc Hán, nó có từ thời “khi cô còn là hạt bụi” nhưng bỗng nhiên gần đây nổi như cồn. Ai chưa dùng từ soái ca tất nhiên là người lạc hậu và coi như chưa phải là công dân… mạng!

- Các em có biết trả lời thẳng vào câu hỏi không? Tôi đang hỏi cả lớp, soái ca là gì? Là người, là vật hay là hiện tượng?

- Dạ thưa cô vừa là người, vừa là vật, lại vừa là… hiện tượng ạ!

- Cơ sở nào để em nói như vậy Hoa?

- Dạ, lúc sáng em nghe cô “buôn” qua điện thoại, “Ông xã nhà tớ là soái ca”, mà em thì có biết chú ấy!

Cua Đồng

Tin mới