mask

'Soi' giá mua, bán bất động sản trước khi tính thuế

Tổng cục Thuế vừa có công văn gửi các cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.


Cơ quan thuế tăng cường quản lý giá đất chuyển nhượng bất động sản.
Cơ quan thuế tăng cường quản lý giá đất chuyển nhượng bất động sản.

Giá tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và lệ phí trước bạ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản hiện không sát với thị trường, người nộp thuế kê khai không đúng giá thực tế chuyển nhượng. Cụ thể người nộp thuế kê khai giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ghi trên hợp đồng thấp hơn rất nhiều so với giá đất do UBND cấp tỉnh quy định; có sự chênh lệch lớn về giá chuyển nhượng cùng bất động sản của các lần giao dịch khác nhau trong một thời gian ngắn. Hay trường hợp giá tính thuế bất động sản hình thành trong tương lai cao hơn nhiều lần so với giá tính thuế của bất động sản đã hoàn thành, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục Thuế tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, tham mưu, báo cáo UBND thành phố xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 sát với giá thị trường để ban hành bảng giá áp dụng từ 1/1/2020. Trường hợp khung giá đất do Chính phủ quy định chưa phù hợp dẫn đến không điều chỉnh được bảng giá đất thì đề nghị UBND tỉnh, thành phố báo cáo Chính phủ điều chỉnh khung giá đất theo quy định của Luật Đất đai.

Đối với những vị trí đất, đoạn đường, đường tại dự án khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư mới sau khi được tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cục Thuế chủ động phối hợp với cơ quan liên quan để báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh, thành phố kịp thời ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất để làm căn cứ thu thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ.

Khi tiếp nhận và xử lý hồ sơ chuyển nhượng bất động sản từ cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông hoặc từ người nộp thuế, bộ phận xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính thực hiện kiểm tra về lịch sử giao dịch của bất động sản chuyển nhượng. Trường hợp thông tin về đất và tài sản gắn liền trên đất của cùng một bất động sản giữa các lần chuyển nhượng không giống nhau, đề nghị gửi công văn yêu cầu văn phòng đăng ký đất đai xác định lại hoặc bổ sung thông tin. Trường hợp thông tin xác định nghĩa vụ tài chính đầy đủ và không sai sót, thực hiện so sánh giá chuyển nhượng và thời gian giữa các lần chuyển nhượng, so sánh giá chuyển nhượng của các bất động sản có đặc điểm tương đồng để xác định tính trung thực, chính xác trong hồ sơ khai thuế của người nộp thuế.

Qua kiểm tra, rà soát nếu có hiện tượng người nộp thuế kê khai giá chuyển nhượng chưa trung thực, chưa chính xác thì yêu cầu người nộp thuế kê khai bổ sung và thực hiện các biện pháp quản lý thuế để chấn chỉnh và xử lý kịp thời. Trường hợp người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật cơ quan thuế thực hiện thu thập đầy đủ hồ sơ, chứng cứ cụ thể và phối hợp với các cơ quan có chức năng điều tra theo quy định pháp luật.

Tin mới