mask

Sớm khắc phục tình trạng có khen mà chưa có thưởng

(Baonghean.vn) – Cần xây dựng cụ thể tiêu chí khen thưởng một cách rõ ràng; đồng thời cần thay đổi tư duy “đường sữa trên xuống; cuốc, xẻng dưới lên” trong công tác thi đua – khen thưởng; khắc phục khen mà không có thưởng...

Đó là các vấn đề được nêu tại cuộc làm việc giữa Ban Pháp chế, HĐND tỉnh với UBND huyện Nghi Lộc về công tác thi đua – khen thưởng chiều ngày 16/9. Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế chủ trì cuộc làm việc.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia bổ sung quy chế hoạt động của HĐND tỉnh
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Công tác thi đua – khen thưởng được huyện Nghi Lộc tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh hàng năm và từng giai đoạn. Gắn các phong trào thi đua với việc đẩy mạnh việc thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nêu cao trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đẩy mạnh phong trào chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích
Đẩy mạnh phong trào chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích

Việc xây dựng và tổ chức các phong trào được “phủ sóng” khá toàn diện ở các lĩnh vực, đối tượng. Nổi bật là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; thi đua thu nộp ngân sách nhà nước; phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; thi đua chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích; thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo...

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc, cho rằng công tác thi đua - khen thưởng thực sự tạo động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương
Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc, cho rằng công tác thi đua - khen thưởng thực sự tạo động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Huyện chú trọng ban hành nhiều chính sách và dành kinh phí khen thưởng, nhất là khen thưởng theo chuyên đề, đột xuất; quan tâm giải quyết tồn đọng khen thưởng đối với các đối tượng có thành tích trong kháng chiến; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng điển hình trong phong trào thi đua – khen thưởng. Gắn với đó là phê bình, xử lý các trường hợp vi phạm đến các phong trào thi đua. Huyện đã tiến hành kỷ luật 1 công chức cấp huyện vi phạm về việc chấp hành Chỉ thị 17 của Tỉnh ủy.

Tại cuộc làm việc, các vấn đề liên quan đến bất cập trong công tác thi đua – khen thưởng được đề cập. Đó là phong trào thi đua có nơi, có lúc còn hình thức. Ở một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện đúng quy trình, đối tượng, tiêu chuẩn trong công tác khen thưởng. Việc khen thưởng ở cấp Nhà nước, cấp tỉnh đối với cá nhân còn tập trung cho cán bộ lãnh đạo mà chưa dành nhiều cho đội ngũ công chức, viên chức, công nhân, người lao động trực tiếp. Tình trạng khen mà chưa có thưởng, hoặc “nợ” thưởng vẫn còn...

Thông qua phong trào thi đua phát triển kinh tế, huyện Nghi Lộc đã thu hút sự đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trai trang có hiệu quả như trang trại nuôi bò Úc tại xã Nghi Lâm
Thông qua phong trào thi đua phát triển kinh tế, huyện Nghi Lộc đã thu hút đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại có hiệu quả như trang trại nuôi bò Úc tại xã Nghi Lâm.

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Khi đặt đúng, làm đúng công tác thi đua – khen thưởng sẽ tạo động lực vô cùng to lớn, thúc đẩy phong trào của địa phương và từng cơ quan, đơn vị.

Chính vì vậy, yêu cầu huyện Nghi Lộc tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua gắn với thực tiễn và cơ sở, tránh hình thức, gây tốn kém. Chú trọng phát hiện, xây dựng, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Thông qua phát động phong trào thi đua phát triển ngành nghề, dịch vụ, xã Nghi Lâm đã thu hút được nhiều dự án vào đầu tư trên đại bàn, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho khoảng 1.000 lao động
Thông qua phát động phong trào thi đua phát triển ngành nghề, dịch vụ, xã Nghi Lâm đã thu hút được nhiều dự án vào đầu tư trên đại bàn, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho khoảng 1.000 lao động.

Đồng thời, quan tâm công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, gắn với biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến. Yêu cầu tổ chức thường xuyên công tác kiểm tra, thanh tra công tác thi đua – khen thưởng.

Việc khen thưởng đòi hỏi cần thực hiện đúng quy trình, đúng đối tượng và quan tâm tăng tỷ lệ khen thưởng đối với công chức, viên chức, công nhân, người trực tiếp lao động, sản xuất nhằm động viên đại đa số các tầng lớp nhân dân lao động tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị...

Mai Hoa

Tin mới