mask

Sớm xử lý ô nhiễm do tồn lưu hóa chất BVTV tại trường tiểu học Diễn Quảng

(Baonghean.vn)- Cử tri xã Diễn Quảng (Diễn Châu) kiến nghị các ngành chức năng sớm có biện pháp xử tình trạng ô nhiễm môi trường do thuốc bảo vệ thực vật tại Trường tiểu học xã Diễn Quảng.

Vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3888/STNMT-BVMT ngày 21/7/2016, trả lời như sau: 

Trường Tiểu học Diễn Quảng được xây dựng trên khu vực gần kho thuốc BVTV cũ của HTX nông nghiệp xã Diễn Quảng. Hiện nay một số phòng học của trường tiểu học Diễn Quảng bị mùi hoá chất BVTV phát tán vào môi trường không khí, có mùi khó chịu, ảnh hưởng đến các em học sinh và người dân khu vực xung quanh.

Ngày 28/10/2014 sau khi nhận được phản ánh từ UBND xã Diễn Quảng và các cán bộ giáo viên của trường tiểu học Diễn Quảng, UBND huyện Diễn Châu đã có Công văn số 1231/UBND-TNMT về việc xử lý ô nhiễm thuốc BVTV tại 02 phòng học Trường tiểu học cơ sở Diễn Quảng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét xử lý.

Trường tiểu học Diễn Quảng ( Diễn Châu), ảnh internet
Trường tiểu học Diễn Quảng ( Diễn Châu), ảnh internet

Kết quả nghiên cứu hồ sơ và các nội dung liên quan cho thấy: Điểm tồn lưu hóa chất BVTV tại trường tiểu học xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu là điểm nằm ngoài danh sách các điểm ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất BVTV đã được phê duyệt tại Quyết định 1946/QĐ-TTG ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ, nằm trong khuôn viên trường học, ảnh hường trực tiếp đến sức khỏe của các em học sinh, cần phải có biện pháp xử lý kịp thời.

 Tuy nhiên do đây là điểm phát sinh, nằm ngoài Danh mục phê duyệt cùa Thủ tướng Chính phủ nên cần phải có chủ trương thực hiện đầu tư của UBND tỉnh.

Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 4734/STNMT- BVMT ngày 17/11/2014 đề xuất chủ trương UBND tỉnh cho phép thực hiện điều tra khảo sát xác định vi phạm, mức độ ô nhiễm đối với điểm tồn lưu hóa chất BVTV tại trường tiểu học xã Diễn Quảng. Ngày 19/11/2014, UBND tỉnh đã có Công văn số 8736/UBND-TN đồng ý với chủ trương nêu trên và giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Xử lý thuốc tồn dư bảo vệ thực vật ở Kim Liên,Nam Đàn, ảnh Mỹ Hà
Xử lý thuốc tồn dư bảo vệ thực vật ở Kim Liên,Nam Đàn. Ảnh: Mỹ Hà

Sờ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND huyện Diễn Châu, UBND xã Diễn Quảng triển khai xây dựng đề án: Điều tra, đánh giá xác định phạm vi, mức độ ô nhiễm và xây dựng phương án xử lý, cải tạo phục hồi môi trường điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại trường tiểu học Diễn Quảng, huyện Diễn Châu theo Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh. 

Trên cơ sở kết quả thực hiện điều tra khảo sát, xác định phạm vi và mức độ ô nhiễm đơn vị tư vấn (Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường), ngày 06/5/2016, Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 5772/QĐ-Sở TNMT đã có Báo cáo kết quả thẩm định số 2239/BC-STNMT gửi Sở Tài chính và UBND tỉnh. Ngày 24/5/2016, Sở Tài chính đã có Công văn số 1201/STC-HCSN về việc thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Dự án xử lý ô nhiễm môi trường tại Trường tiểu học xã Diễn Quảng, Diễn Châu.

Thuốc bảo vệ thực vật- mối nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng cách sẽ dẫn tới nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
Hiện nay, Dự án “Xử lý ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại trường tiểu học Diễn Quảng, xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu” đang được Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt tại Tờ trình số 3179/TTr-STNMT ngày 16/6/2016 với tổng mức đầu tư 3.322.976.000 đồng (Ba tỷ ba trăm hai hai triệu chín trăm bảy mươi sáu ngàn đồng) và UBND tỉnh đang xem xét phê duyệt Quyết định. 

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường cho dự án năm 2016 là 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng). 

Sau khi có Quyết định phê duyệt dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ triển khai thực hiện Dự án và tham mưu UBND tỉnh giao UBND huyện Diễn Châu lập phương án đền bù, GPMB./.

K-T ( TH)

Tin mới