Sư đoàn 324 quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

(Baonghean.vn) - Sáng 28/8, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 324 tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho hơn 170 cán bộ, quân nhân.

Tham gia hội nghị có thủ trưởng các cơ quan; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cấp tá khối cơ quan Sư đoàn. Các đồng chí Chỉ huy Trung đoàn, Chủ nhiệm Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Chủ nhiệm UBKT, Chủ nhiệm Hậu cần, Chủ nhiệm Kỹ thuật, Trợ lý Tuyên huấn, Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên các Tiểu đoàn BB, Đại đội trưởng, Chính trị viên các đại đội trực thuộc 3 Trung đoàn bộ binh; Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên 7 Tiểu đoàn trực thuộc.

Đại tá Trịnh Văn Hùng - Chính ủy Sư đoàn quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). Ảnh: Hà Hữu Tân

Tại hội nghị các đồng chí đại biểu đã được nghe và nghiên cứu các chuyên đề:  “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

Trên cơ sở Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu cấp ủy Đảng tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 cho các đối tượng ở đơn vị mình, bảo đảm quân số, chất lượng cao, nhất là việc cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, liên hệ trong từng Đảng bộ, chi bộ và từng cương vị chức trách.

Thông qua việc tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện phải làm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị nắm được những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng./.

Hà Hữu Tân

TIN LIÊN QUAN
                                   

Tin cùng chuyên mục

Tin mới