mask

Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường

(Baonghean.vn) - Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, với tất cả lòng thành kính chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Sáng 8/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo cấp quốc gia kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”. Hội thảo được tổ chức trực tuyến tại 68 điểm cầu trên cả nước.

Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường ảnh 1
Điểm cầu trung tâm tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì. Tại điểm cầu TP Hà Nội, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tham gia điều hành tại điểm cầu trung tâm. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành; Bí thư các huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc… Ảnh: Phạm Bằng
Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự hội thảo còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành; Bí thư các huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc… Ảnh: Phạm Bằng

Di sản vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, với tất cả lòng thành kính chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

“Người đã hiến dâng cuộc đời mình vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Người là biểu tượng của sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa dân tộc ta với tinh hoa văn hóa nhân loại. Người là biểu tượng sáng ngời của phong trào giải phóng dân tộc, của hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Người gắn liền với những bước phát triển và thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam”, đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu.

Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường ảnh 3
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, đất nước ta đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Nhưng càng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, chúng ta càng phải thấm nhuần sâu sắc và học tập thật tốt những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Càng phải giữ vững được, yêu cầu phải kiên định, tiếp tục vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn sinh động của đất nước và thế giới hiện nay.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, các bài tham luận phải làm sâu sắc hơn những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và của nhân loại. Làm rõ hơn, sâu sắc hơn nội dung tư tưởng của Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng của Người về đổi mới phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khẳng định mạnh mẽ giá trị to lớn và trường tồn, di sản vô giá của Người để lại cho Đảng ta, dân tộc ta, đó là thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh và tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường ảnh 4
GS, TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Hội thảo cũng làm rõ hơn những vận dụng sáng tạo, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta trong tiến trình cách mạng Việt Nam, nhất là trong công cuộc đổi mới và phát triển và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Làm rõ hơn thành tựu của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, từ đó khẳng định mạnh mẽ sự chỉ đạo của Đảng ta trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhân tố hàng đầu, quyết định thắng lợi cách mạng Việt Nam. Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác hiệu quả, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân.

Quê hương Nghệ An học tập Người

Tại hội thảo, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An có bài tham luận với chủ đề: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước hiện nay”Nội dung tham luận gồm 3 vấn đề: Tầm nhìn chiến lược của Hồ Chí Minh về nhân tài và trọng dụng nhân tài; Thực trạng thực hiện chủ trương, chính sách trọng dụng nhân tài thời gian qua; Giải pháp thu hút và trọng dụng nhân tài hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đồng chí Thái Thanh Quý nhấn mạnh, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong thời gian qua Nghệ An đã có nhiều nỗ lực trong học tập, vận dụng tư tưởng của Người và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về trọng dụng nhân tài. Cụ thể, Nghệ An luôn quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cách mạng; chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. Thực hiện có hiệu quả công tác luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ đảm bảo phát huy được tài năng, năng lực của đội ngũ cán bộ trong tỉnh và quan tâm việc thu hút, trọng dụng nhân tài.

Kết luận hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định cuộc đời và sự nghiệp cao cả và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam cũng như với phong trào cộng sản công nhân quốc tế, phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Bằng những luận điểm, lý luận có thực tiễn các tham luận đều khẳng định cuộc đời về sự nghiệp cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng cao cả, đẹp đẽ. Đó là biểu tượng sáng ngời về đạo đức, ý chí cách mạng kiên cường, bất khuất về tinh thần độc lập tự chủ và bản lĩnh sáng tạo, về lòng yêu nước thương dân tha thiết, về đạo đức, cần kiệm liêm chính chí công vô tư, cần kiệm liêm chính và phong cách giản dị, khiêm tốn. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành di sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá đối với Đảng và dân tộc ta.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ướng Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kết luận tại hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kết luận tại hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

“Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong quá trình đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Ở bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào Đảng và nhân dân ta luôn trung thành, kiên định lý tưởng, mục tiêu và con đường cách mạng độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội", đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu và khẳng định.

Tin mới