Nghịch lý 'Đã đến lúc'

Nghịch lý 'Đã đến lúc'

(Baonghean.vn) - Ở đại đa số trường hợp, cụm từ “đã đến lúc” chẳng qua là cách diễn đạt dễ nghe hơn của cụm từ “đã muộn mất rồi” đầy tiếc nuối, thất vọng. Theo quy luật “trừ hao” ấy, làm trước không phải đón đầu, mà là may ra mới kịp.