Đứa con hoàn hảo

Đứa con hoàn hảo

(Baonghean.vn) - Khi đứa trẻ đi học, tiêu chuẩn của một đứa con hoàn hảo được đánh giá bằng điểm số ở trường và những lời nhận xét của cô giáo tại buổi họp phụ huynh.
May

May

Ăn

Ăn

Tải thêm tin