Ký ức là một ngôi nhà

Ký ức là một ngôi nhà

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Chạp, những cánh đồng đã gặt từ lâu. Những gốc rạ bạc phếch nằm lơ phơ trên mặt ruộng khô nứt. Một vài thửa ruộng đất đã tỏa hương thơm từ những luống cày. Cày, rồi bừa, gieo mạ, vừa vặn ăn Tết xong thì đưa nước vào đồng bắt đầu một vụ cấy mới. Nhanh lắm, mạ lại lên xanh, lúa lại trĩu nặng vàng óng.