mask

Tân Kỳ bổ nhiệm Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao

(Baonghean.vn) - Chiều 5/4, huyện Tân Kỳ đã công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện.
...
...

Theo Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND huyện Tân Kỳ, ông Trần Xuân Phương, chuyên viên Phòng Văn hóa - Thông tin huyện được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện, thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 5/4/2018.

Tin mới