Tân Kỳ: Công khai số điện thoại Ủy viên Ban Thường vụ đến 269 khối, xóm, bản

(Baonghean.vn) - Để tiếp nhận được nhiều thông tin từ phía người dân, Huyện ủy Tân Kỳ đã công khai toàn bộ danh sách và số điện thoại các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tại 269 khối, xóm, bản.
Công chức UBND xã Kỳ Sơn, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Ảnh: Mai Hoa
Công chức UBND xã Kỳ Sơn, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Ảnh: Mai Hoa
Thông qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong nhiều biểu hiện của tập thể và nhiều cá nhân được các cấp ở Tân Kỳ nhận diện, nổi lên vấn đề tác phong, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động chưa đạt yêu cầu.
Nhiều cán bộ, công chức chưa sâu sát, cụ thể, nhiều nhiệm vụ được giao nhưng triển khai thực hiện không đảm bảo tiến độ, không hiệu quả; thậm chí có người còn biểu hiện thích được đề cao, tán thưởng. Nguyên nhân của tình trạng này nằm ở chỗ công tác đánh giá và xử lý cán bộ, công chức, người lao động chưa rõ ràng.
Từ thực tiễn đó, huyện Tân Kỳ đã ban hành nhiều đề án và quy định trong vấn đề đánh giá và xử lý cán bộ, công chức, người lao động. Công tác đánh giá cán bộ được huyện thực hiện thông qua “3 kênh” gồm: người dân, doanh nghiệp và từ cán bộ cấp dưới đối với cấp trên.
Để có thể thu thập được nhiều thông tin từ phía người dân, Huyện ủy Tân Kỳ đã công khai toàn bộ danh sách và số điện thoại các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, thủ trưởng cơ quan Công an và Ban Chỉ huy Quân sự huyện tại 269 khối, xóm, bản.
Qua đó, người dân có thể phản ánh trực tiếp vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở cũng như liên quan đến tinh thần trách nhiệm của cán bộ các cấp.
Đối với các doanh nghiệp, ngoài các hội nghị gặp mặt, đối thoại hàng năm, lãnh đạo huyện cũng có cơ chế tiếp xúc, trao đổi theo 2 hình thức “mình đến với họ và họ đến với mình” để nghe những vướng mắc, khó khăn, kể cả nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức để chấn chỉnh, nhất là các lĩnh vực đầu tư xây dựng, tài chính – ngân sách, tài nguyên – môi trường…
Trong năm 2017, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp ở Tân Kỳ đã thi hành kỷ luật 19 cán bộ, đảng viên. Trong đó khiển trách 11, cảnh cáo là 3, khai trừ 5. Trong 19 cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật có 1 đồng chí là Huyện ủy viên; 1 đồng chí là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; 1 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã. 
Một kênh đánh giá cán bộ vô cùng quan trọng nữa là cấp dưới đánh giá cấp trên; theo đó mỗi đảng bộ cơ sở đều có sổ ghi chép, theo dõi các cuộc làm việc của cán bộ huyện ở địa phương mình, bao gồm những ai, thời gian, nội dung làm việc và qua làm việc có giúp được gì cho cơ sở, ai sách nhiễu, ai gây phiền hà.
Mỗi quý một lần, xã có trách nhiệm báo cáo với Ban Tổ chức Huyện ủy tổng hợp để Thường trực Huyện ủy nắm bắt, nhắc nhở, chấn chỉnh cán bộ nếu có tồn tại, hạn chế; đồng thời qua đó, Thường trực Huyện ủy cũng thấy được năng lực, trách nhiệm cán bộ ở đâu để đánh giá sát.
Mặt khác, định kỳ hàng quý, các cơ quan cấp huyện, trước hết là Huyện ủy làm gương, tổ chức lấy phiếu đánh giá cán bộ theo hình thức phiếu kín, từ người đứng đầu cấp ủy đến nhân viên lái xe với 7 nội dung: đạo đức, tinh thần, thái độ công tác, phát ngôn… để uốn nắn, nhắc nhở kịp thời; nếu lần 2 lấy phiếu vẫn được nêu biểu hiện cũ, không sửa chữa thì sẽ xử lý.
Huyện ủy cũng thực hiện chế độ công khai đến toàn bộ các Đảng bộ cơ sở và các phòng, ban, cơ quan cấp huyện về danh sách các cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, gắn với nội dung và hình thức xử lý của từng cá nhân cụ thể 6 tháng/lần, tạo sức răn đe thật sự. Thời gian tới, huyện  sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động luôn chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Mỗi năm, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện có hàng trăm văn bản kết luận, nhưng tiến độ và kết quả thực hiện các kết luận đó còn chung chung.

Do đó, huyện đã giao Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng UBND huyện thành lập tổ công tác để giúp Thường trực và UBND huyện thống kê, theo dõi, đôn đốc các kết luận và đầu việc mỗi tháng, giao cho tổ chức và cá nhân cụ thể chịu trách nhiệm chính, thời gian hoàn thành.                                                                                  

Đồng chí Bùi Thanh Bảo Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ 

Tin mới