mask

Tân Kỳ cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải

(Baonghean.vn) - Trong sáng 13/10, UBND huyện Tân Kỳ áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình ông Nguyễn Hồng Thái, bà Hoàng Thị Hòa ở xóm Hồ Thành, xã Tân Long để thực hiện Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn và lỏng.
0:00 / 0:00
0:00
Tân Kỳ cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải ảnh 1

Trong sáng 13/10, huyện Tân Kỳ áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình ông Nguyễn Hồng Thái ở xóm Hồ Thành, xã Tân Long. Ảnh: Xuân Hoàng

Trước thực trạng cấp thiết về việc xử lý rác thải rắn và lỏng của địa phương, ngày 17/11/2020, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn và lỏng Tân Kỳ tại xã Tân Long, với diện tích quy hoạch hơn 33.492m2, tổng nguồn vốn dự án 158 tỷ đồng. Khu vực xây dựng nhà máy tại Thung 70 của xã Tân Long.

Trong số diện tích đã được quy hoạch này có hơn 33.333m2 là đất trồng cây lâu năm, thuộc đất công ích 5% do UBND xã Tân Long quản lý, đã giao cho 4 hộ dân để sản xuất. Số diện tích còn lại hơn 159m2 do UBND xã Tân Long quản lý.

Tân Kỳ cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải ảnh 2

Khu vực đất cưỡng chế là rừng trồng keo đã đến kỳ thu hoạch. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo đó, UBND huyện Tân Kỳ đã có phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định của Nhà nước để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn và lỏng tại huyện Tân Kỳ đối với diện tích đất thu hồi hơn 33.492m2 là hơn 2,117 tỷ đồng. Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng này đã được sự phê duyệt của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, trong số 4 gia đình, còn có 1 gia đình là ông Nguyễn Hồng Thái, bà Hoàng Thị Hòa không chịu bàn giao hơn 21 nghìn m2 cho huyện thực hiện dự án.

Tân Kỳ cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải ảnh 3

Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ để thu hồi đất. Ảnh: Xuân Hoàng

Vì vậy, thực hiện Quyết định số 3515/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện Tân Kỳ, sáng 13/10, các cơ quan chức năng của huyện Tân Kỳ đã áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình ông Nguyễn Hồng Thái, bà Hoàng Thị Hòa ở xóm Hồ Thành, xã Tân Long để tiến hành thực hiện dự án xây dựng Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn và lỏng.

Tân Kỳ cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải ảnh 4

Khu vực Thung 70 của xã Tân Long được UBND tỉnh phê duyệt Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn và lỏng của huyện Tân Kỳ. Ảnh: Xuân Hoàng

Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất này được thực hiện sau 15 ngày kể từ ngày quyết định này giao cho gia đình ông Nguyễn Hồng Thái, bà Hoàng Thị Hòa; được niêm yết theo quy định, mà gia đình ông Nguyễn Hồng Thái, bà Hoàng Thị Hòa vẫn không tự giác thu hồi tài sản trên đất và bàn giao mặt bằng cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền./.

Tin mới