mask

Tân Kỳ tiếp nhận 32 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn

(Baonghean.vn) - Ngày 11/4, huyện Tân Kỳ đã tổ chức tiếp nhận hơn 32 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn của huyện.
huyện Tân Kỳ tiếp nhận 32 130 000 kg gạo dự trữ quốc gia
Huyện Tân Kỳ tiếp nhận gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn.

Đây là số gạo cấp cho những học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ gạo theo Nghị định 116/2016/QĐ- TTg ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Theo đó, mỗi học sinh được hỗ trợ 15kg gạo/tháng theo định mức.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã làm việc với Cục Dự trữ quốc gia để tiếp nhận, phân bổ số gạo trên, đảm bảo phân bổ đúng đối tượng. Đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc bàn giao, tiếp nhận, phân bổ gạo đến học sinh kịp thời, đảm bảo số lượng, phối hợp với các đơn vị trường học vận chuyển gạo, hoàn thiện thủ tục.

Tin mới