Tăng cường công tác phối hợp, thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc

(Baonghean.vn) - Ngày 8/2, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và phổ biến các chính sách mới ban hành.

 Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  Lương Thanh Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; đại diện HĐND tỉnh; các ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Năm 2016, Ban Dân tộc tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội thông qua các mô hình thí điểm và đề án; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số và phổ biến các chính sách đặc thù của địa phương thông qua các hội thi, tổ chức lớp tập huấn...

Đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ nguồn vốn khôi phục và phát triển nghề truyền thống, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Ảnh: Công Kiên.
Đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ nguồn vốn khôi phục và phát triển nghề truyền thống, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Ảnh: Công Kiên

Triển khai nhiệm vụ năm 2017, Ban Dân tộc tỉnh chủ trương bám sát chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, các chương trình, dự án của Trung ương và tỉnh về chính sách dân tộc để tập trung chỉ đạo có hiệu quả. Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh triển khai chính sách tuyển dụng người dân tộc thiểu số, thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn, rà soát và xác định các thôn bản đặc biệt khó khăn.

Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện. Ảnh: Công Kiên.
Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện. Ảnh: Công Kiên

Tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị quốc gia về Thái học, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách dân tộc, đổi mới và tăng cường công tác quản lý, theo dõi nắm bắt tình hình di cư tự do, truyền đạo trái pháp luật...

Tại hội nghị, Ban Dân tộc cũng phổ biến một số chính sách mới đối với đồng bào dân tộc thiểu số như đầu tư và sử dụng nguồn nhân lực, đầu tư và phát triển bền vững, phát triển giáo dục và đào tạo, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, chính sách cán bộ và người có uy tín ở đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển du lịch, thông tin - truyền thông...

đồng chí Lê Minh Thông đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc cho đại diện Ban Dân tộc tỉnh.
Đồng chí Lê Minh Thông đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc cho đại diện Ban Dân tộc tỉnh. Ảnh: Công Kiên

Tham gia hội nghị, đại biểu đến từ một số ban, ngành và huyện, thị thảo luận về quá trình thực hiện công tác và chính sách dân tộc, nêu lên những khó khăn, vướng mắc để tìm giải pháp tháo gỡ. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Minh Thông đề nghị cán bộ làm công tác dân tộc tăng cường trình độ chuyên môn, đẩy mạnh công tác phối hợp để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc, đặc biệt là chính sách xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, quan tâm hơn nữa đối với các đối tượng chính sách, cán bộ, người có uy tín và các em học sinh dân tộc thiểu số, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. 

Dịp này, đồng chí Lê Minh Thông đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc cho đại diện Ban Dân tộc tỉnh./.

Công Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới