mask

Tăng cường hoạt động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm liên quan đến mại dâm

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch 210/KH-UBND ngày 30/3/2022 về thực hiện phòng chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kế hoạch nêu rõ, 3 mục tiêu:

- Tăng cường sự đồng thuận, quyết tâm và chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của toàn xã hội, chính quyền các cấp, các sở, ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh.
Công an huyện Diễn Châu ra quân kiểm tra, triệt phá tình trạng mại dâm tại biển Diễn Thành. Ảnh: Tư liệu
Công an huyện Diễn Châu ra quân kiểm tra, triệt phá tình trạng mại dâm tại biển Diễn Thành. Ảnh: Tư liệu
- Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm chứa, môi giới, tổ chức hoạt động mại dâm; giải quyết triệt để các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm tại địa bàn công cộng và trong các dịch vụ kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, không để hình thành các tụ điểm mại dâm mới, phòng ngừa và ngăn chặn tệ nạn mại dâm trong học sinh, sinh viên. Tăng cường truyền thông phòng chống các tệ nạn mại dâm trên các phương tiện thông tin đại chúng, đa dạng hóa hình thức truyền thông chú trọng truyền thông trực tiếp đặc biệt tại các địa bàn xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về tệ nạn mại dâm, đối tượng có nguy cơ cao.
- Giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm, hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người bán dâm; bảo đảm quyền bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội của người bán dâm, tạo cơ hội cho họ hòa nhập cộng đồng bền vững.

UBND tỉnh cũng đưa ra 5 yêu cầu đối với công tác phòng chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2022:

- 100% thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm; lồng ghép hoạt động phòng, chống mại dâm với các chương trình phát triển kinh tế- xã hội, các chương trình an sinh, trợ giúp xã hội, chương trình phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS.

- Ít nhất 80% xã, phường, thị trấn (gọi chung cấp xã) tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng chống mại dâm và được duy trì thường xuyên; ít nhất 80% người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm;70% người lao động trong các khu công nghiệp; 80% học sinh, sinh viên các trường THPT, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống tệ nạn mại dâm.

- 100% tố giác, tin báo, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời; xử lý kịp thời số tội phạm liên quan đến mại dâm theo quy định của pháp luật, đặc biệt những địa bàn trọng điểm; tổ chức kiểm tra ít nhất 40% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn. 

- Triển khai mô hình thí điểm về phòng ngừa mại dâm, hỗ trợ can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm;  ít nhất 50% người bán dâm có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng. 

-Duy trì 323/460 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; chuyển hóa về mức độ đối với 137 xã, phường, thị trấn phức tạp về tệ nạn mại dâm.

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ này, UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng: Rà soát, đánh giá và đề xuất các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về phòng, chống mại dâm; đặc biệt các vấn đề liên quan đến việc xây dựng hoạt động can thiệp giảm hại, phòng, chống mại dâm và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm hoàn lương phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
Lực lượng chức năng tuyên truyền cho các chủ nhà nghỉ chấp hành các quy định không chứa mại dâm. Ảnh: tư liệu Mai Giang
Lực lượng chức năng tuyên truyền cho các chủ nhà nghỉ chấp hành các quy định không chứa mại dâm. Ảnh: tư liệu Mai Giang
- Nghiên cứu, đề xuất các chính sách phòng ngừa, bảo vệ người chưa thành niên đối với hoạt động mại dâm; bảo đảm phát hiện sớm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền trẻ em trong lĩnh vực phòng, chống mại dâm, các hoạt động tội phạm liên quan đến mại dâm; xây dựng khung pháp lý trong việc thực hiện các can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới đối với người bán dâm để hòa nhập cộng đồng. 
- Tăng cường tuyên truyền phòng ngừa đến toàn xã hội, chú trọng ở các khu vực miền núi, địa phương có nhiều người di cư để hạn chế phát sinh mới số người tham gia mại dâm. Đổi mới cách thức, nội dung công tác truyền thông theo hướng sinh động để thu hút giới trẻ, thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, qua mạng Internet và mạng xã hội; các hình thức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, có tính tương tác cao tại các khu công nghiệp, trường học,... 
- Tổ chức điều tra, khảo sát, rà soát, đánh giá, dự báo về nhu cầu của người bán dâm có khó khăn về tài chính, thanh niên chưa có việc làm, người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, bảo trợ xã hội tại địa phương để hướng mục tiêu của các chương trình đến các nhóm đối tượng này.  Xây dựng các hoạt động lồng ghép cho nhóm phụ nữ có nhu cầu tìm kiếm việc làm trong các chương trình về dạy nghề, tìm việc làm, hỗ trợ vay vốn, giảm nghèo nhằm cung cấp cho họ các cơ hội lựa chọn công việc phù hợp. 
Ngành chức năng lập biên bản các đối tượng vi phạm về tạm trú, tạm vắng tại biển Hòn Câu, Diễn Hải. Ảnh tư liêu: Mai Giang
Ngành chức năng lập biên bản các đối tượng vi phạm về tạm trú, tạm vắng tại biển Hòn Câu, Diễn Hải. Ảnh tư liêu: Mai Giang
Tăng cường các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh, trấn áp tội phạm liên quan đến mại dâm, triệt phá các tụ điểm, đường dây tổ chức hoạt động mại dâm ở các địa bàn trọng điểm; tuần tra, kiểm soát tại các tụ điểm đã triệt xóa, không để tái hoạt động trở lại. Xét xử nghiêm minh các tội phạm liên quan đến mại dâm, tổ chức xét xử lưu động các vụ án liên quan đến hoạt động môi giới, chứa chấp mại dâm để giáo dục, phòng ngừa chung trong xã hội. Kiểm tra, quản lý chặt chẽ điều kiện thành lập và hoạt động kinh doanh, dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm theo quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn việc lợi dụng các hoạt động này để tổ chức hoạt động mại dâm…

Tin mới