mask

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc xử lý ô nhiễm môi trường tại nhà máy xi măng Hoàng Mai

(Baonghean.vn)- Cử tri thị xã Hoàng Mai đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xử lý ô nhiễm môi trường do Nhà máy xi măng Hoàng Mai gây ra đối với các hộ đân sinh sống quanh khu vực nhà máy.         

Vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:

Ngày 06/3/2017, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thị xã Hoàng Mai, UBND phường Quỳnh Vinh, UBND phường Quỳnh Thiện tổ chức buổi làm việc để kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường của Nhà máy xi măng Hoàng Mai nhằm xác minh, giải quyết nội dung cử tri phản ánh.

Toàn cảnh nhà máy xi măng Vicem Hoàng Mai . Ảnh tư liệu
Toàn cảnh nhà máy xi măng Vicem Hoàng Mai . Ảnh tư liệu

Kết quả kiểm tra: Nhà máy có đầy đủ hồ sơ công tác bảo vệ môi trường. Về quản lý và xử chất thải: Nhà máy đã áp dụng các biệp pháp giảm thiểu để nhằm giảm phát thải. Qua báo cáo quan trắc môi trường định kỳ hầu hết các thông số đều nằm trong ngưỡng cho phép, chỉ số Amoni trong mẫu T1 tại hồ lắng cuối cùng trước khi thải ra môi trường của Nhà máy vào tháng 11/2016 là 16,1 mg/l vượt QCVN 14:2008/BTNMT 1,61 lần

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động của Nhà máy vẫn còn một số tồn tại về bảo vệ môi trường làm ảnh hưởng đến nhân dân sống quanh khu vực nhà máy và cũng đã được một số cử tri phản ánh:

+ Khói bụi phát tán từ khu vực khai thác khoáng sản, do xe vận chuyển than, vật liệu gây ra; từ sự cố hệ thống xử lý bụi bằng lọc tĩnh điện, trong năm 2016 đã xảy ra 4 sự cố (theo báo cáo từ công ty và ghi nhận từ chính quyền địa phương);

+ Nước thải sinh hoạt xử lý vẫn còn chỉ số Amoni vượt QCVN 14:2008/BTNMT 1,61 lần.

Để giải quyết những tồn tại trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo:

- Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai thực hiện các nội dung:

+ Rà soát tổng thể các nguồn phát sinh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường để từ đó đưa vào kế hoạch bảo vệ môi trường tương ứng và công khai minh bạch đối với chính quyền địa phương và nhân dân trong khu vực. Yêu cầu Công ty phải có văn bản báo cáo kịp thời đến chính quyền địa phương để biết phối hợp, theo dõi, xử lý khi sự cố xảy ra.

+ Công ty cần phải có các biệp pháp  để hạn chế sự cố hệ thống xử lý khói bụi, xây dựng phương án khắc phục các sự cố thường xảy ra, xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường hiện hành và thực hiện đầy đủ nội dung biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

+ Nghiêm cấm các hình thức xả thải khói, bụi, nước thải khi chưa xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường hiện hành ra ngoài môi trường;

+ Khẩn trương hoàn thiện hệ thống quan trắc tự động để đưa vào vận hành và gửi báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh khi hệ thống đi vào vận hành chính thức để cơ quan quản lý giám sát theo quy định.

Xi măng trên băng chuyền tự động. Ảnh tư liệu
Xi măng trên băng chuyền tự động. Ảnh tư liệu

- Đối với UBND thị xã Hoàng Mai, UBND phường Quỳnh Thiện, UBND xã Quỳnh Vinh:  

+ Tăng cường công tác tuyên truyền giải thích cho nhân dân rõ về công tác bảo vệ môi trường nói chung và công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất của Công ty nói riêng.

+ Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về  bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của Công ty; báo cáo bằng văn bản về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp các vấn đề  phát sinh để phối hợp xử lý kịp thời phản ánh của cử tri địa phương. 

+ Tăng cường đôn đốc công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở vận chuyển than và khai thác, vận chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng trong khu vực về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường của Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai.

+ Đôn đốc Công ty hoàn thiện hệ thống quan trắc tự động, kết nối với hệ thống giám sát tự động của Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi chặt chẽ diễn biến xả thải của hệ thống lọc bụi tĩnh điện, nhằm phát hiện và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh về môi trường.

+ Thường xuyên đôn đốc, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường của Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương giám sát hoạt động bảo vệ môi trường của Công ty.

Gia Huy

(Tổng hợp)

Tin mới