mask

Tăng cường phổ biến về tác dụng của các khu dự trữ sinh quyển

(Baonghean.vn) - Chiều 6/6, BQL Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An có buổi làm việc, đánh giá kết quả hoạt động trong thời gian qua. Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BQL chủ trì.

Quang cảnh buổi làm việc.
                                                      Đồng chí Hoàng Viết Đường chủ trì buổi làm việc.

Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) miền Tây Nghệ An được Ủy ban UNESSCO công nhận từ tháng 9/2007. Đây là Khu DTSQ thứ 6 của Việt Nam và là Khu DTSQ lớn nhất khu vực Đông Nam Á với tổng diện tích 1.303.285 ha trải rộng trên địa giới hành chính 9 huyện miền núi Nghệ An, là hành lang xanh kết nối 3 vùng lõi (Vườn quốc gia Pù Mát, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống và Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt).

Đồng chí Nguyễn Tiến Lâm- PGĐ Sở NN và PTNT, Phó ban thường trực báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động của BQL Khu DTSQ miền Tây Nghệ An.
Ông Nguyễn Tiến Lâm - PGĐ Sở NN và PTNT, Phó ban thường trực báo cáo, đánh giá                                 tình hình hoạt động của BQL Khu DTSQ miền Tây Nghệ An.

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động, thời gian qua, BQL đẩy mạnh công tác quản lý, tuyên truyền và quảng bá về tiềm năng, xây dựng cơ sở dữ liệu, thu hút đầu tư, kết nối dự án và hợp tác nghiên cứu khoa học...Thời gian tới, BQL sẽ  báo cáo định kỳ 10 năm hoạt động, hoàn thiện hồ sơ thu hút các dự án bảo tồn và phát triển, xây dựng hồ sơ công nhận hệ thống cây di sản phục vụ bảo tồn gắn với phát triển du lịch. 

Ông Nguyễn Tiến Lâm - PGĐ Sở NN và PTNT cho rằng hiện nay nhiều người vẫn không biết khu dự trữ sinh quyển là gì, có vai trò ý nghĩa như thế nào với đời sống xã hội. Ý kiến này được GS - TS Nguyễn Hoàng Trí - Chủ tịch UBQG Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam khẳng định thêm, đúng là nhiều người không rõ về khu dự trữ sinh quyển, lợi ích mà nó mang lại cho con người. Vậy nên rất cần sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương để nâng cao giá trị, nhất là giá trị thực nghiệm của khu dự trữ sinh quyển ở miền Tây Nghệ An. 

Một số ý kiến khác cũng đề cập đến công tác bảo vệ Khu DTSQ gắn với việc sinh kế cho người dân địa phương, kết hợp với phát triển du lịch sinh thái, tạo thương hiệu tăng cường nguồn kinh phí hoạt động, mở rộng các mối quạn hệ để học hỏi kinh nghiệm quản lý và hoạt động, sớm hoàn thành báo cáo định kỳ 10 năm hoạt động để kịp thời trình UNESSCO.

GS-TS Nguyễn Hoàng Trí- Chủ tịch UBQG Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam khẳng định giá trị, vai trò quan trọng của Khu DTSQ miền Tây Nghệ An, đề nghị các thành viên BQL mở rộng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm để phát huy tiềm năng, lợi thế, gắn việc bảo tồn với sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
GS-TS Nguyễn Hoàng Trí - Chủ tịch UBQG Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam khẳng định giá trị, vai trò quan trọng của Khu DTSQ miền Tây Nghệ An, đề nghị các thành viên BQL mở rộng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm để phát huy tiềm năng, lợi thế, gắn việc bảo tồn với sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Viết Đường đánh giá cao về công tác kiện toàn, kêu gọi đầu tư và phối hợp đánh với các huyện, ban ngành của BQL Khu DTSQ miền Tây Nghệ An. Tuy vậy, nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân còn hạn chế, chưa đúng tầm về Khu DTSQ; chương trình, kế hoạch tuyên truyền của BQL chưa được chú trọng đúng mức, sự phối hợp chặt chẽ còn hạn chế, kinh phí hoạt động còn ít...

Nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó chủ tịch tỉnh yêu cầu hệ thống hóa lại tài liệu, xây dựng chương trình phối hợp với Báo Nghệ An và Đài PT-TH tỉnh để tăng thời lượng tuyên truyền, xây dựng tốt báo cáo đánh giá hoạt động 10 năm, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, huy động thêm nguồn kinh phí hoạt động, gắn kết với việc phát triển kinh tế- xã hội các địa phương...

Công Kiên

Tin mới