mask

Tăng cường tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho cán bộ, công chức

(Baonghean.vn) - Chiều 8/11, Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) do đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, đánh giá công tác kiểm soát TTHC tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Buổi làm việc giữa Đoàn Kiểm tra Liên ngành và đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường.
Buổi làm việc giữa Đoàn kiểm tra liên ngành và đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường.

Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra trong 2 ngày 7/11 và 8/11. Theo đánh giá của đoàn, hệ thống cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được kiện toàn và được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng theo đúng quy định.

a
Đồng chí Phạm Thành Chung - Trưởng đoàn Kiểm tra Liên ngành đánh giá công tác kiểm soát TTHC tại Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo bố trí nhân lực là đại diện các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tại bộ phận tiếp nhận, giải quyết TTHC của Sở nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. Việc giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện đảm bảo, đúng quy định của pháp luật về chuyên ngành và yêu cầu về cải cách TTHC.

Kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành chính
Kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Tuy nhiên, hoạt động kiểm soát TTHC tại Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn còn một số nội dung cần lưu ý như chưa tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố kịp thời các TTHC của lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã, dẫn đến việc các TTHC thuộc lĩnh vực đất đai ở cấp huyện, cấp xã còn bất cập, thiếu thống nhất; có một số hồ sơ thuộc lĩnh vực khoáng sản, giá, đất đai vẫn còn chậm so với quy định...

g
Việc niêm yết, công khai TTHC đầy đủ trên Cổng Thông tin điện trư của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Đoàn kiểm tra đề nghị, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục quan tâm đến hoạt động kiểm soát TTHC theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định 48/2013/NĐ-CP về kiểm soát TTHC và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.

Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Thái Văn Nông - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó cũng cần tăng cường công tác tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho cán bộ, công chức của Sở và cán bộ, công chức UBND cấp huyện; quan tâm đến việc bố trí kinh phí cho hoạt động kiểm soát TTHC như: kinh phí tập huấn nghiệp vụ; kinh phí công khai, rà soát TTHC...

Phương Thảo

Tin mới