mask

Tăng lương tối thiểu vùng ảnh hưởng thế nào đến mức đóng bảo hiểm xã hội?

Tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động là căn cứ để đóng các loại bảo hiểm. Do vậy, việc tăng lương tối thiểu vùng sẽ khiến mức đóng bảo hiểm xã hội tăng theo.

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thay thế cho Nghị định 141/2017/NĐ-CP. Theo tính toán, mức lương tối thiểu năm 2019 tăng từ 160.000 đồng - 200.000 đồng so với năm 2018, tương ứng với mức tăng theo tỷ lệ phần trăm từ 5 - 5,8% tùy theo từng vùng, mức bình quân tăng 5,3%.

 Theo tính toán, mức lương tối thiểu năm 2019 tăng từ 160.000 đồng - 200.000 đồng so với năm 2018
Theo tính toán, mức lương tối thiểu năm 2019 tăng từ 160.000 đồng - 200.000 đồng so với năm 2018

Theo ông Lê Đình Quảng, Phó ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) mức lương tối thiểu trên được tính toán dựa trên cơ sở bù đủ trượt giá sinh hoạt năm 2018, cải thiện tăng năng suất lao động và đảm bảo thực hiện lộ trình điều chỉnh bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Mặc dù, mức tăng lương tối thiểu vùng 2019 chưa đáp ứng được kỳ vọng, tuy nhiên cũng giúp người lao động bớt khó khăn, có sự chia sẻ với doanh nghiệp.

Khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương. Tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động là mức căn cứ để doanh nghiệp đóng các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Việc tăng lương tối thiểu khiến không ít doanh nghiệp lo tăng gánh nặng khi vừa phải đảm bảo tăng lương vừa lo tăng mức đóng bảo hiểm xã hội.

Tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động là mức căn cứ để doanh nghiệp đóng các loại bảo hiểm
Tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động là mức căn cứ để doanh nghiệp đóng các loại bảo hiểm

Nêu ý kiến về vấn đề này, ông Lê Đình Quảng cho rằng, mức lương tối thiểu vùng chỉ là mức sàn lương thấp nhất mà các đơn vị, doanh nghiệp trả cho người lao động phổ thông, làm công việc giản đơn trong điều kiện bình thường. Qua khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thu nhập của người lao động tại nhiều doanh nghiệp đã cao hơn mức lương tối thiểu vùng.

Thực tế, có những doanh nghiệp vẫn dựa trên lương tối thiểu vùng để đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức đóng bảo hiểm xã hội căn cứ vào mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trên hợp đồng của người lao động. Vì vậy, nếu áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2019, mức đóng BHXH sẽ tăng nhưng không lớn.

Tin mới