mask

Tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND đối với xã, phường, thị trấn loại II

(Baonghean.vn) - So với quy định trước đây, xã, phường, thị trấn loại II sẽ có thêm một Phó Chủ tịch UBND. Nghệ An hiện có 283 đơn vị hành chính cấp xã loại II.

Đây là nội dung Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 24/6 vừa qua. 

Tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND đối với xã, phường, thị trấn loại II ảnh 1
Công sở xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Theo Nghị định số 69/2020/NĐ-CP, đối với đơn vị hành chính ở nông thôn: Xã loại I, loại II có không quá 2 Phó Chủ tịch UBND, xã loại III có 1 Phó Chủ tịch UBND.

Đối với đơn vị hành chính ở đô thị: Phường, thị trấn loại I, loại II có không quá 2 Phó Chủ tịch UBND; phường, thị trấn loại III có 1 Phó Chủ tịch UBND.

Như vậy so với Nghị định 08/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 của Chính phủ (xã, phường, thị trấn loại II chỉ có 1 Phó Chủ tịch UBND), theo Nghị định số 69/2020/NĐ-CP, xã, phường, thị trấn loại II sẽ có thêm 1 Phó Chủ tịch UBND. 

Nghị định 69/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 1/7/2020. Tuy nhiên từ ngày Nghị định này có hiệu lực cho đến khi bầu ra HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn loại II tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 08/2016/NĐ-CP.

Số liệu từ Sở Nội vụ cho biết: Sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, Nghệ An hiện có 460 xã phường, thị trấn, trong đó có 150 đơn vị hành chính cấp xã loại I, 283 đơn vị hành chính cấp xã loại II và 27 đơn vị hành chính cấp xã loại III.

Tin mới