mask

Tạo sự khác biệt, điểm nhấn trong tuyên truyền về Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Đó là nội dung được đưa ra tại cuộc họp đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền, phát hành và sử dụng Báo Nghệ An giữa Báo Nghệ An với huyện Nam Đàn chiều 13/12.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Phạm Thị Hồng Toan – Tổng Biên tập báo Nghệ An và Bùi Đình Long – Bí thư Huyện ủy Nam Đàn chủ trì cuộc họp. Ảnh: Minh Chi
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Phạm Thị Hồng Toan - Tổng Biên tập báo Nghệ An và Bùi Đình Long - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn chủ trì cuộc họp. Ảnh: Minh Chi

Trong năm 2017, trên cơ sở chương trình phối hợp được thống nhất đầu năm, 2 bên đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền trên nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị các cấp vững mạnh.

Trong năm, trên các ấn phẩm báo in, báo điện tử của Báo Nghệ An, ngoài hàng trăm tin, chùm ảnh đã có hơn 80 bài viết chuyên đề với trọng tâm là tuyên truyền đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; xây dựng Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới; phát huy các giá trị Khu di tích Kim Liên và các di tích lịch sử - văn hóa đối với phát triển du lịch…

Bí thư Huyện ủy Nam Đàn Bùi Đình Long cho biết, huyện sẽ tăng cường phối hợp, chủ động cung cấp thông tin cho báo Nghệ An đẩy mạnh công tác truyền thông và hiệu quả trên các ấn phẩm của báo Nghệ An.. Ảnh: Minh Chi
Bí thư Huyện ủy Nam Đàn Bùi Đình Long cho biết, huyện sẽ tăng cường phối hợp, chủ động cung cấp thông tin cho Báo Nghệ An đẩy mạnh công tác truyền thông và hiệu quả trên các ấn phẩm. Ảnh: Minh Chi

Hai bên cũng phối hợp trong việc giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và xử lý thông tin báo chí phản ánh; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin, truyền thông cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, tư tưởng trên địa bàn tỉnh. Công tác phát hành và sử dụng báo đảng theo Chỉ thị số 11/CT-TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 03/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh cũng được 2 bên phối hợp đẩy mạnh, hiện duy nhất chỉ còn Chi bộ Trạm y tế xã Xuân Hòa.

Tại cuộc họp, 2 bên đã thảo luận về kế hoạch phối hợp năm 2018 với nhiều gợi mở, định hướng nhằm tạo ra hiệu quả cao hơn trong công tác tuyên truyền, góp phần đưa quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ với nhiều đột phá tích cực.

Trên cơ sở chỉ ra một số hạn chế trong công tác tuyên truyền thời gian qua về Nam Đàn thời gian qua, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập báo Nghệ An, cho rằng: Tuyên truyền về Nam Đàn cần phải tạo ra được điểm nhấn, làm rõ được sự khác biệt, đặc sắc mang “thương hiệu” chỉ riêng Nam Đàn; bởi vậy, 2 bên cần có phối hợp tốt hơn nhằm xây dựng chiến lược truyền thông bài bản thời gian tới.

Phó Tổng viên tập Báo Nghệ An Trần Hữu Nghĩa đánh giá kết quả phối hợp năm 2017. Ảnh: Minh Chi
Phó Tổng viên tập Báo Nghệ An Trần Hữu Nghĩa đánh giá kết quả phối hợp năm 2017. Ảnh: Minh Chi

Trăn trở về điểm nhấn trong chiến lược truyền thống cho Nam Đàn thời gian tới, Tổng Biên tập Báo Nghệ An gợi mở một số nội dung mang tính nổi bật của huyện, như xây dựng huyện Nam Đàn trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh và Khu di tích Kim Liên trở thành khu du lịch quốc gia; xây dựng huyện nông thôn mới ở Nam Đàn gắn với phát triển du lịch; xây dựng con người văn hóa Nam Đàn; trung tâm y tế, giáo dục chất lượng…

Bên cạnh tuyên truyền mặt tốt, mặt tích cực, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan cũng mong muốn huyện Nam Đàn cũng cần cởi mở trong việc phản ánh những mặt chưa tốt, mặt còn hạn chế liên quan đến cải cách hành chính, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như những hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp; thông qua đó tạo sự đồng thuận, chia sẻ của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như giải quyết những vấn đề khó, hạn chế trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập báo Nghệ An, cho rằng: Tuyên truyền về Nam Đàn cần phải tạo ra được điểm nhấn, làm rõ được sự khác biệt, đặc sắc mang “thương hiệu” chỉ riêng Nam Đàn. Ảnh: Minh Chi
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An cho rằng tuyên truyền về Nam Đàn cần phải tạo ra được điểm nhấn, làm rõ được sự khác biệt, đặc sắc mang “thương hiệu” riêng. Ảnh: Minh Chi

Đồng tình cao với sự gợi mở của Tổng Biên tập Báo Nghệ An, đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn nhấn mạnh: Mục đích tuyên truyền là nhằm tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và nâng cao vị thế của Nam Đàn.

Bí thư Huyện ủy Nam Đàn mong muốn Báo Nghệ An tiếp tục quan tâm, có chiến lược truyền thống mang tính trọng tâm, trọng điểm cho Nam Đàn, nhất là trong việc đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân quê Bác nhằm tạo ra bước phát triển đột phá cho huyện; tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 2018; đẩy mạnh phát triển du lịch…

Về phía huyện cũng sẽ tăng cường phối hợp, chủ động cung cấp thông tin cho Báo Nghệ An đẩy mạnh công tác truyền thông và hiệu quả trên các ấn phẩm.

Minh Chi

Tin mới