Tập bụng đúng cách để có cơ bụng 6 múi như Bùi Tiến Dũng

Để tập đúng, bạn cảm nhận phần cơ bụng và cơ lưng chuyển động theo từng động tác kết hợp hít thở đều, theo How Cast.
 

Tin mới