mask

Tập huấn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đặc sản địa phương

(Baonghean.vn) - Sáng 30/11, tại huyện Quỳ Hợp, Sở Khoa học & Công nghệ đã tổ chức tập huấn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các đặc sản địa phương. 

Tham dự tập huấn có cho 100 học viên của 5 huyện gồm Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Châu, Tân Kỳ và thị xã Thái Hòa.

Các học viên tham gia buổi tập huấn về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các đặc sản địa phương. Ảnh: Phan Giang
Các học viên tham gia buổi tập huấn về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các đặc sản địa phương. Ảnh: Phan Giang

Trong thời gian 2 ngày, các học viên là cán bộ quản lý, đại diện các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh đã được nghe cán bộ của Sở Khoa học và Công nghệ trình bày các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ như Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với đặc sản địa phương dưới hình thức chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể; Cách quản lý các nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý…

Bên cạnh đó, các học viên cũng được hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các đối tượng nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý…; tìm hiểu quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Vinh” cho sản phẩm cam quả của tỉnh Nghệ An.

Tem truy xuất nguồn gốc đối với cam Vinh. Ảnh Phan Giang
Cam Vinh dán tem truy xuất nguồn gốc. Ảnh: Phan Giang

Lớp tập huấn đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, cung cấp các kiến thức bổ ích để các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân sản xuất, kinh doanh nêu cao ý thức tự bảo vệ thương hiệu thông qua việc quan tâm phát triển tài sản trí tuệ, đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh./.

Phan Giang

Tin mới