mask

Tập trung huy động, giải ngân vốn vay nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bộ Tài chính cho biết, một trong những giải pháp trọng tâm công tác điều hành NSNN tháng 11/2015 là tiếp tục tập trung cho việc rà soát, đàm phán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các khoản vốn vay nước ngoài theo kế hoạch.

Ảnh minh họa từ Internet
Ảnh minh họa từ Internet.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2015 có những cải thiện nhờ giá dầu ở mức thấp; nền kinh tế Trung Quốc có mức độ phục hồi chậm, kinh tế Nga, Brazil và một số nền kinh tế đang phát triển khác vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn; giá cả hàng hoá thế giới tiếp tục diễn biến theo xu hướng giảm, đặc biệt là các nhóm dầu thô, kim loại và nông nghiệp.

Trong nước, kinh tế vĩ mô tháng 10/2015 tiếp tục diễn biến theo hướng tích cực: lạm phát thấp, cầu nội địa phục hồi,vốn đầu tư toàn xã hội và giải ngân vốn FDI vẫn ở mức khá, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng cao so cùng kỳ, hàng tồn kho tiếp tục xu hướng giảm. Trong 10 tháng đầu năm 2015, thu hút và giải ngân FDI đều tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2011-2015. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài đến tháng 10 đạt 19,29 tỷ USD (tăng 40,8% so với cùng kỳ năm 2014). Vốn FDI thực hiện cũng tăng mạnh ở mức 16,3% so với cùng kỳ năm 2014 (ước tính đạt 11,8 tỷ USD). Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 173,3 nghìn tỷ đồng, bằng 82,3% kế hoạch năm và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Về thu NSNN, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 10 ước đạt 95,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 10 tháng đạt 777 nghìn tỷ đồng, bằng 85,3% dự toán, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, thu nội địa ước đạt 75 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 33 nghìn tỷ đồng (tương ứng tăng 78,6%) so với tháng trước, lũy kế thu 10 tháng đạt 578,2 nghìn tỷ đồng, bằng 90,5% dự toán, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó, nhiều khoản thu đã hoàn thành dự toán cả năm.

Về chi NSNN, trong tháng 10 ước đạt 97,9 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thực hiện chi 10 tháng đạt 918,4 nghìn tỷ đồng, bằng 80,1% dự toán, tăng 7,4% so cùng kỳ năm 2014. Trong đó, chi đầu tư phát triển thực hiện tháng 10 ước 13,1 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thực hiện chi 10 tháng xấp xỉ đạt 137,9 nghìn tỷ đồng, bằng 70,7% dự toán, tăng 8,1% cùng kỳ năm 2014... Đến hết tháng 10 vốn  đầu tư XDCB giải ngân cho các dự án ước đạt 133,5 nghìn tỷ đồng, bằng 70,1% dự toán (cùng kỳ năm 2014 đạt 70,6% kế hoạch). Vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân 10 tháng ước đạt 54% kế hoạch và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước đạt 64,9% kế hoạch.

Chi trả nợ và viện trợ thực hiện tháng 10 ước 13,5 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thực hiện chi 10 tháng đạt 127,3 nghìn tỷ đồng, bằng 84,9% dự toán, tăng 10,3% so cùng kỳ năm 2014, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết. Bội chi NSNN 10 tháng ước 141,4 nghìn tỷ đồng, bằng 62,6% dự toán năm. Tính đến ngày 25/10/2015, tổng khối lượng vốn huy động được cho NSNN trong tháng 10/2015 là 30.451,8 tỷ đồng, trong đó khối lượng trái phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu đạt 8.161,8 tỷ đồng gấp 3,3 lần so với tháng 9/2015 và bằng 64,2% so với cùng kỳ năm 2014. Lũy kế huy động vốn cho NSNN và đầu tư phát triển theo kế hoạch được giao đến hết ngày 26/10/2015, KBNN đã huy động được 157,9 nghìn tỷ đồng, đạt khoảng 63% kế hoạch.

Trong tháng 11/2015, Bộ Tài chính dự kiến ban hành 45 Thông tư để phục vụ điều hành NSNN. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2015 được Bộ Tài chính đặt ra, việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật NSNN, hoàn thiện khung NSNN năm 2016, xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2015 và dự toán năm 2016... Tiếp đó, Bộ tập trung tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thu NSNN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế GTGT; thực hiện các giải pháp khả thi để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN trong bối cảnh giá dầu tiếp tục có xu hướng giảm; rà soát, đàm phán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các khoản vốn nước ngoài bằng tiền cho cân đối NSNN; thực hiện huy động, giải ngân các khoản vốn vay nước ngoài theo kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thực hiện việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo kế hoạch, lộ trình...

                                                                    Sông Hồng

 

Tin mới