mask

Tập trung khép kín diện tích lúa hè thu

(Baonghean.vn) - Kết thúc thu hoạch lúa vụ xuân với niềm vui được mùa, hiện bà con nông dân thị xã Hoàng Mai đang khẩn trương ra đồng khép kín diện tích lúa hè thu - mùa theo đúng lịch thời vụ.

Vụ hè thu năm nay, tổng diện tích gieo trồng của thị xã Hoàng Mai gần 2.350 ha; trong đó diện tích lúa 1.280 ha.

Phường Quỳnh Xuân là đơn vị duy nhất trên địa bàn thị xã Hoàng Mai sản xuất theo lịch hè thu với tổng diện tích gieo cấy 265 ha. Theo cơ cấu, lúa lai gần 213 ha, lúa thuần là hơn 52 ha.

Để đảm bảo cho sản xuất vụ hè thu đạt kết quả cao, hợp tác xã phổ biến lịch thời vụ, cơ cấu giống, dự tính, dự báo về tình hình sâu bệnh. Đầu vụ, địa phương đã huy động nhân dân tham gia làm giao thủy lợi nội đồng và ra quân bắt chuột, tiêu diệt châu chấu…

TX Hoàng Mai sản xuất vụ hè thu. Ảnh: Bích Hường
Bà con nông dân phường Quỳnh Xuân (TX. Hoàng Mai) gieo cấy lúa hè thu - mùa. Ảnh: Bích Hường

Tại xã Quỳnh Vinh, có hơn 330 ha diện tích sản xuất lúa mùa, để đảm bảo sản xuất vụ mùa đạt hiệu quả, cho năng suất cao, xã đã chỉ đạo các hợp tác xã nông nghiệp và 22 thôn tuyên truyền vận động nông dân tập trung chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để sản xuất. Hiện nay, trên tất cả các cánh đồng bà con đang thuê máy làm đất, chuẩn bị phân bón, giống mạ xuống đồng.

Để tránh bị ảnh hưởng bão lụt vào cuối vụ, xã khuyến cáo bà con sử dụng một số giống lúa thuần ngắn ngày cho năng suất cao như: BC15 và TBR 225… Đồng thời áp dụng các biện pháp kỹ thuật để phòng trừ rầy ngay từ giai đoạn mạ như xử lý hạt giống, phun thuốc trừ rầy trước khi cấy...

TX Hoàng Mai sản xuất vụ hè thu. Ảnh: Bích Hường
Để tránh bị ảnh hưởng bão lụt vào cuối vụ, xã Quỳnh Vinh khuyến cáo bà con sử dụng giống lúa thuần ngắn ngày cho năng suất cao. Ảnh: Bích Hường

Vụ hè thu năm nay, tổng diện tích gieo trồng của thị xã Hoàng Mai là gần 2.350 ha; trong đó diện tích lúa 1.280 ha, dự kiến năng suất bình quân 47 tạ/ha, sản lượng hơn 6.010 tấn.

Các ngành chức năng đã khuyến cáo bà con nông dân sử dụng các giống lúa chất lượng cao, có thời gian sinh trưởng ngắn ngày. Tập trung đầu tư thâm canh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình, phương thức canh tác hợp lý vào sản xuất.

TX Hoàng Mai sản xuất vụ hè thu. Ảnh: Bích Hường
 Đưa máy móc vào làm đất sản xuất vụ hè thu – mùa. Ảnh: Bích Hường

Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp các ngành và sự chuẩn bị đầy đủ về các điều kiện vật chất, phân, giống, nguồn nước… đảm bảo cho sản xuất vụ hè thu – mùa đạt hiệu quả. Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng hiện nay trên khắp các cánh đồng ở Hoàng Mai, bà con vẫn đang chạy đua với thời gian để khép kín diện tích sản xuất lúa theo đúng kế hoạch đề ra. 

Bích Hường

Tin mới