Tập trung tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội XIII của Đảng

(Baonghean.vn) - Đây là 1 trong 9 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng được Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm vào sáng 2/7.
Hội nghị được triển khai trực tuyến với 21 điểm cầu kết nối với các huyện, thành, thị toàn tỉnh. Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Lê Quốc Khánh – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã chủ động triển khai, tham mưu thực hiện nhiều nội dung quan trọng, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Trong đó, trọng tâm là việc tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo gắn với tổ chức đại hội Đảng các cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; tiếp tục tham mưu hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện việc sắp xếp tổ chức Đảng, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của các cơ quan, địa phương, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). 

Cùng đó, tập trung tham mưu, chăm lo chế độ, chính sách cho cán bộ dôi dư sau sắp xếp các đơn vị hành chính theo Nghị quyết 37 – NQ/TW của Bộ Chính trị và cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy theo Nghị định 26 – NĐ/CP của Chính phủ và Hướng dẫn số 27 – HD/TW của Ban Tổ chức Trung ương…

Cụ thể, tính đến ngày 2/7, toàn tỉnh có 1445/1454 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức xong đại hội (chiếm 99,4%). Đối với cấp trên cơ sở, đến nay có 4/4 đảng bộ được lựa chọn đại hội điểm đã tổ chức xong đại hội. Nhìn chung, công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở được tổ chức thành công, đúng chương trình, nội dung theo hướng dẫn.

Về thực hiện mô hình thí điểm, đến nay 100% huyện, thành, thị ủy đã thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị; 2/21 đơn vị cấp huyện đã thực hiện thí điểm Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ; Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra cấp ủy đồng thời là Chánh Thanh tra; 1 đơn vị sáp nhập Ban Tổ chức với Phòng Nội vụ.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đối với cấp xã, phường, thị trấn sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính, toàn tỉnh đã giảm 960 cán bộ, công chức cấp xã. Cấp xã giảm 3.953 người hoạt động không chuyên trách,  khối, xóm, thôn, bản giảm 8.396 người.

Bên cạnh đó, đã hoàn tất bố trí công an chính quy về đảm nhận chức danh Trưởng Công an xã, thị trấn tại 428/428 đơn vị (100%). Sở Nội vụ, Sở Y tế tiếp tục tham mưu UBND tỉnh quyết định việc thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2 đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã giảm được 463 biên chế công chức (chiếm tỷ lệ 8,3%), giảm 2.848 viên chức và có 4.536 biên chế viên chức chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên.
Giảm 3 chi cục và 36 phòng (ban) trực thuộc; giảm 90 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 52 đầu mối sự nghiệp trong các chi cục thuộc sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 23 đơn vị đã chuyển sang cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Công an huyện Yên Thành trao quyết định điều động 3 công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Trưởng công an xã, công an viên tại xã Hùng Thành. Ảnh tư liệu Thành Duy
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó nổi bật có công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là việc tổ chức thành công đại hội Đảng cấp trên cơ sở. 
Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên; phát động đợt thi đua gắn với kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng... 
Hội nghị cũng đã tiến hành quán triệt Quy định số 213 - QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. 

Thanh Quỳnh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới