mask

'Tàu 67' ở Nghệ An đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng/chuyến biển

(Baonghean.vn) - Triển khai NĐ 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, tỉnh Nghệ An triển khai nhiều giải pháp, trong đó về hỗ trợ đóng tàu vươn khơi, đến nay có 113 chủ tàu được phê duyệt đủ điều kiện vay vốn. 

Đánh bắt hải sản
Nhiều tàu 67 ở Nghệ An tham gia đánh bắt hải sản hiệu quả.

 » Đề nghị hỗ trợ cho ngư dân Nghệ An bị ảnh hưởng sau sự cố môi trường biển

Quá trình triển khai có 59 tàu được giải ngân, hiện nay đã có 29 tàu đi vào khai thác. Đánh giá từ các địa phương, tất cả các “tàu thuyền 67” hoạt động hiệu quả, bình quân thu nhập của mỗi chuyến biển có doanh thu từ 400 - 700 triệu đồng/tàu, đặc biệt có chuyến biển đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng.

Tỉnh Nghệ An đang tích cực thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, tiếp tục đóng mới tàu khai thác và dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản xa bờ.

Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác 10 tháng năm 2016 trên địa bàn Nghệ An ước đạt 136,66 ngàn tấn, tăng 4,8% cùng kỳ; ước cả năm đạt 163,34 ngàn tấn, tăng 5,35% cùng kỳ, trong đó, sản lượng khai thác ước đạt 116,1 ngàn tấn, tăng 5,19% cùng kỳ, sản lượng nuôi trồng ước đạt 47,24 ngàn tấn, tăng 5,75% cùng kỳ. 

Nguyên Nguyên

Tin mới