mask

Tàu điện của Hà Nội và Sài Gòn khác nhau như thế nào?

Thời gian vận hành, tốc độ tối đa, hình dáng đầu tàu... là những điểm khác biệt giữa hai mẫu tàu điện phục vụ cho hai dự án giao thông lớn nhất nước.

Theo VNE

Tin mới