Thả 90.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Giăng

(Baonghean.vn) - Sáng 8/12 tại đập Phà Lài trên  sông Giăng xã Môn Sơn, huyện Con Cuông đã tổ chức thả hơn 90 nghìn con cá giống các loại như cá mè, cá trôi, cá trắm, chép…

Lãnh đạo huyện Con Cuông và chính quyền đia phương đã trực tiếp tham gia thả cá xuống sông Giăng. Ảnh: Bá Hậu
Lãnh đạo huyện Con Cuông và chính quyền đia phương đã trực tiếp tham gia thả cá xuống sông Giăng. Ảnh: Bá Hậu

Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng nói chung và nhân dân khu vực xã biên giới Môn Sơn về bảo vệ, phục hồi các loài cá bản địa có nguy cơ tuyệt chủng, phát triển các loài cá thương phẩm, bảo vệ sự đa dạng sinh học ngăn chặn ô nhiễm hữu cơ. Góp phần đảm bảo nguồn sinh kế gắn với phát triển du lịch cho người dân sống xung quanh khu vực sông Giăng.

Cá được thả lần này chủ yếu cá mè, trắm, trôi và chép. Ảnh: Bá Hậu
Cá được thả lần này chủ yếu cá mè, trắm, trôi và chép. Ảnh: Minh Hạnh

Đây là hoạt động nằm trong "Đề án bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện Con Cuông giai đoạn 2015-2020”.

                                                                        Minh Hạnh- Bá Hậu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới