Thái Hòa biểu dương 12 tập thể, 17 cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05

(Baonghean.vn) - Sáng 17/5, Thị ủy Thái Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2018.
Đồng chí Nguyễn Đình Hòa - Bí thư Thị ủy trao Giấy khen cho các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Thủy
2 năm qua, các cấp ủy trên địa bàn thị xã Thái Hòa đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung cơ bản và giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. 

Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành các kế hoạch nhằm vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa việc thực hiện chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác phù hợp với đặc điểm, chức năng của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, từng địa phương.

Từ đó, thị xã Thái Hòa đã phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đi vào chiều sâu.

Mỗi tập thể, cá nhân gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đến nay, toàn thị xã đã xây dựng được 46 mô hình tập thể, cá nhân, điển hình như "Quỹ thắp sáng ước mơ", "Giỏ rác tiết kiệm", "Tôi yêu Tổ quốc tôi",  “CCB người dân tộc làm theo Bác”; Mô hình 4 không (không vi phạm pháp luật; các tệ nạn xã hội; ATGT; không có con em hội viên vi phạm); Mô hình Hội CCB với đoạn đường tự quản; Hội CCB giúp nhau phát triển kinh tế; CCB tuyên truyền, phổ biến pháp luật hay các hoạt động Nghĩa tình đồng đội...

Tất cả góp phần tạo được sức lan tỏa trong việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn thị xã. Năm 2018, thị xã Thái Hòa có 67 tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện mô hình làm theo Bác.

Dịp này, UBND thị xã Thái Hòa tặng Giấy khen cho 12 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.

Hoàng Thủy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới