'Tham mưu khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch'

(Baonghean) - Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại đơn vị bầu cử số 25, thị xã Cửa Lò. 

 
Với nhiệm vụ là Phó Giám đốc sở phụ trách lĩnh vực Du lịch, được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 là vinh dự lớn, song tôi cũng ý thức được trách nhiệm nặng nề của người đại biểu dân cử. Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này, tôi sẽ ra sức học tập, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, xứng đáng với niềm tin của cử tri. 
Nếu trúng cử, tôi sẽ tập trung thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; tích cực tham gia tiếp xúc cử tri, phản ánh đầy đủ, trung thực nguyện vọng cử tri; thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, là cầu nối giữa cử tri với các cơ quan chức năng của Nhà nước.
Thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tham gia tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng thẩm quyền quy định của pháp luật.
Là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh được bầu cử tại thị xã Cửa Lò và với cương vị công tác, tôi sẽ chú trọng đến các nội dung sau:
Thứ nhất: Tiếp tục tham mưu khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch Cửa Lò một cách bền vững, tăng cường nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất, kỹ thuật; liên kết du lịch Cửa Lò với các điểm du lịch trong tỉnh, trong nước và quốc tế.
Để giải quyết bài toán này, bản thân sẽ phối hợp với thị xã để tham mưu cho tỉnh trong Đề án đào tạo nghề và có chương trình tập huấn thường xuyên cho số lao động hiện có để đáp ứng chất lượng nguồn nhân lực; tích cực phối hợp với Dự án EU để trong thời gian tới đưa Chương trình khung đào tạo nghề du lịch theo tiêu chuẩn VTOS do Dự án EU tài trợ áp dụng tại các cơ sở đào tạo nghề, nhằm nâng cao chất lượng cho các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn thị xã Cửa Lò nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.
Thứ hai: Đưa phát triển du lịch gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, nhất là bảo tồn, giữ gìn, phát huy văn hóa, dân tộc, giáo dục truyền thống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, khai thác biển đảo gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. Quan tâm đến văn hóa ứng xử để thể hiện tính văn minh trong du lịch, hướng tới một Cửa Lò: “Thân thiện - mến khách - kỷ cương - thương hiệu”.
Thứ ba: Từ quy hoạch du lịch để có chiến lược kêu gọi các nhà đầu tư chuyên nghiệp có tiềm năng về tài chính để xây dựng một số sản phẩm mang tính chủ lực - độc đáo - hấp dẫn, góp phần tạo dựng hình ảnh du lịch Cửa Lò - du lịch Nghệ An trong mắt du khách.
Thứ tư: Phối hợp thị xã Cửa Lò xây dựng chiến lược liên kết trong phát triển du lịch gắn với tỉnh, để từ đó có chiến lược quảng bá mở rộng thị trường khách du lịch. Mở rộng liên kết vùng, liên kết tỉnh, quốc tế; chuẩn bị lộ trình khai thác tuyến du lịch quốc tế qua Cửa khẩu Thanh Thủy khi đủ điều kiện. Tạo điều kiện để Cửa Lò tham gia cùng với tỉnh để quảng bá điểm đến Cửa Lò qua các hội chợ trong nước và quốc tế.
Tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND về cơ chế, chính sách phát triển du lịch trong đó ưu tiên trọng điểm đô thị du lịch Cửa Lò. Tăng cường quản lý Nhà nước về môi trường và tài nguyên du lịch, đảm bảo phát triển du lịch bền vững, du lịch có trách nhiệm, du lịch thân thiện với môi trường thiên nhiên.
Từ những vấn đề tâm huyết nêu trên, bản thân mong muốn được cử tri bầu vào HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 để có cơ hội thực hiện chương trình hành động đã đặt ra.
Thanh Nga (Ghi)

Tin mới