mask

Tham mưu thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy không phải là người địa phương

(Baonghean.vn) - Đề cập đến một trong những nội dung trọng tâm thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu xây dựng đề án hoặc kế hoạch thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy không phải là người địa phương theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).
Tham mưu thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy không phải là người địa phương ảnh 1
Chiều 15/7, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Dự buổi làm việc có đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng dự còn có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: Lê Văn Lĩnh

Tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

6 tháng đầu năm 2019, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu và cơ bản hoàn thành các nội dung theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra từ đầu năm.

Trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng như tiếp tục tham mưu có hiệu quả việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế công chức, viên chức; hoàn thành tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung tham mưu tốt các khâu về công tác cán bộ bảo đảm đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan...

Ngoài những kết quả đạt được, báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng nêu lên một số hạn chế, khó khăn trong thực hiện một số nhiệm vụ được giao; đồng thời kiến nghị với Thường trực, Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng bộ; xây dựng phần mềm và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong tham mưu, quản lý và điều hành; sớm xem xét chủ trương kiện toàn Phó Trưởng ban...

Không để tình trạng khuyết cán bộ kéo dài

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong thời gian vừa qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần lưu ý để tham mưu thực hiện trong thời gian tới, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiên phong đi đầu trong công tác cải cách hành chính; bố trí sắp xếp công việc hợp lý giữa các phòng chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức; tiếp tục tập trung tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng và các Phó trưởng Phòng Tổng hợp - Chính sách cán bộ sau khi sắp xếp lại bộ máy. Ảnh tư liệu Hồ Sỹ Kiều
Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng và các Phó trưởng Phòng Tổng hợp - Chính sách cán bộ sau khi sắp xếp lại bộ máy. Ảnh tư liệu Hồ Sỹ Kiều

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng cần chủ động trong tham mưu các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó lưu ý tham mưu xây dựng đề án hoặc kế hoạch thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy không phải là người địa phương theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần tiếp tục chủ động tham mưu kiện toàn, bổ sung cán bộ lãnh đạo quản lý ở một số địa phương, sở, ngành còn thiếu, không để tình trạng khuyết cán bộ kéo dài; chú trọng tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Đề án 01-ĐA/TU, ngày 10/8/2016 của Tỉnh ủy; phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy nghiên cứu tham mưu các giải pháp xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Tin mới